ponedeljak, 28. septembar 2020. - 23:29

Istorija
 • Principi – jedinice ranih rimskih legija

  Principi (лат. Principes - glavni) su bile jedinice ranih rimskih legija. Principi su po izgledu i naoruž ...

  Principi (лат. Principes - glavni) su bile jedinice ranih rimskih legija. Principi su po izgledu i naoružanju bili vrlo slični hastatima, samo što su ih sačinjavali muškarci koji su bili imućniji i sa ...

  Pročitaj više
 • Equites – konjica u vreme antičkog Rima

  Equites je bio naziv za konjicu u vreme antičkog Rima. Rimski konjanici pripadali su nižoj od dve aristok ...

  Equites je bio naziv za konjicu u vreme antičkog Rima. Rimski konjanici pripadali su nižoj od dve aristokratske klase, iznad njih bili su senatori. Reč eques (equites je množina) je na latinskim jezik ...

  Pročitaj više
 • Kohorta

  Kohorta je u vreme antičkog Rima bila vojna jedinica koja je funkcionisala kao deo legije. U sastavu jedn ...

  Kohorta je u vreme antičkog Rima bila vojna jedinica koja je funkcionisala kao deo legije. U sastavu jedne kohorte obično je bilo oko 480 legionara uključujući i šest centuriona kao komandira šest cen ...

  Pročitaj više
 • Bitka kod Hadrijanopolja

  Druga Bitka kod Hadrijanpolja (9. avgust 378) vođena je između rimske vojske, predvođene carem Valensom i ...

  Druga Bitka kod Hadrijanpolja (9. avgust 378) vođena je između rimske vojske, predvođene carem Valensom i gotskih pobunjenika (uglavnom Tervinga, potpomognutih Grejtunzima, sarmatskim Alanima i lokaln ...

  Pročitaj više
 • Gvozdeno doba

  Gvozdeno doba je najmlađi period praistorije, koji smenjuje bronzano doba i traje do početka nove ere. Ov ...

  Gvozdeno doba je najmlađi period praistorije, koji smenjuje bronzano doba i traje do početka nove ere. Ovo je doba kada je čovek ovladao proizvodnjom i upotrebom gvožđa, koje ulazi u široku primenu, m ...

  Pročitaj više
 • Centurion

  Centurion (od lat. centurio); u Rimskoj vojsci centurion je bio komandir jedne centurije u legiji. U legi ...

  Centurion (od lat. centurio); u Rimskoj vojsci centurion je bio komandir jedne centurije u legiji. U legijama je bila uspostavljena jasna hijerarhija - postojao je komandni lanac i u njemu su centurio ...

  Pročitaj više
 • Kraljevina Jugoslavija

  Kraljevina Jugoslavija (od 1. decembra 1918. do 3. oktobra 1929. Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca) je ...

  Kraljevina Jugoslavija (od 1. decembra 1918. do 3. oktobra 1929. Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca) je bila kraljevina na Balkanu koja je postojala od kraja Prvog svetskog rata do Drugog svetskog ra ...

  Pročitaj više
 • Šiljak

  Šiljak je praistorijsko oruđe karakteristično za paleolit. U starijem paleolitu javlja se tajasijenski, m ...

  Šiljak je praistorijsko oruđe karakteristično za paleolit. U starijem paleolitu javlja se tajasijenski, mali, asimetričan šiljak formiran na debelom odbitku. Retuš je uzdignut, grubo nazupčeni, tipiča ...

  Pročitaj više
 • Ručni klin

  Ručni klin (bifas ili bifacijalno oruđe odnosno oružje) je artefakt koji je korišćen od praistorijskog pe ...

  Ručni klin (bifas ili bifacijalno oruđe odnosno oružje) je artefakt koji je korišćen od praistorijskog perioda. Dobijao se dvostranim (bifacijalnim) okrasivanjem oblutaka ili komada sirovine. Tipičan ...

  Pročitaj više
 • Lavaluazijenska tehnika

  Levaluazijenska tehnika okresivanja je paleolitska, najstarija osmišljena tehnika okresivanja praistorijs ...

  Levaluazijenska tehnika okresivanja je paleolitska, najstarija osmišljena tehnika okresivanja praistorijskih kamenih alatki, koja je zasnovana na prethodnoj pripremi kamenog jezgra radi dobijanja odbi ...

  Pročitaj više