петак, 29. септембар 2023. - 01:37

Učlanjenje

Ako želite da podnesete zahtev za članstvo u Udruženje „Arheo-amateri Srbije“, to možete uraditi na sledeće načine:

Članska karta1. Lično, dolaskom u sedište Arheo-amatera Srbije u Čačku,

2. Slanjem dokumentacije poštom na adresu Udruženja Arheo-amatreri Srbije,  Savkovića kosa 21, 32000 Čačak.

Potrebna dokumentacija:
– Dve (2) fotografije (kao za ličnu kartu)
– Fotokopija Lične karte ili čitač-štampa podataka
– Dokaz o uplati (uplatnica).

Poželjno je kontaktirati telefonom pre dolaska ili slanja dokumentacije.

Kontakt telefon:  065/32-32-022

 Članarina je 5.000 dinara, osim za:
a) Lica  mlađa  od 14 godina – 500 dinara.
b) Lica uzrasta od 14 do 18 godina kao i za studente do 26 godina starosti, 50% od cene članarine  – 2.500 dinara

Uplata se vrši na tekući račun udruženja kod Komercijalne banke – 205-154312-36.

Dodatna dokumentacija:
a) za lica do 18 godina starosti:
– Saglasnost roditelja (staratelja)
– Fotokopija zdravstvene knjižice

b) Za studente:
– Fotokopija index-a ili potvrda o redovnom studiranju

Primer uplatnice
Primer uplatnice

3. Član udruženja „Arheo-amateri Srbije“ možete postati i iz inostranstva, bez ličnog dolaska u Srbiju i sedište Udruženja u Čačku, tako što ćete preporučenom poštom poslati Vaše dve fotografije formata kao za ličnu kartu, fotokopiju prve četiri strane Vaše lične karte ili pasoša i Vaš pismeni zahtev za članstvo poslati na adresu Udruženja: Arheo-amateri Srbije,  ul. Savkovića kosa br. 21, 32000 Čačak.

Visina članarine  je 50 Eura.

Posle nekoliko dana treba da pozovete na telefon: +381 65 32 32 022 i da proverite da li je na adresu Udruženja stigla Vaša pošta.

 

NAPOMENA!
Nikako nemojte slati novac za članarinu uz dokumentaciju već samo dokaz o uplati!

Sva Vaša dodatana pitanja u vezi članstva u Udruženua „Arheo-amateri Srbije“ možete postaviti putem telefona +381 (0)65 32 32 022