уторак, 27. септембар 2022. - 23:27

Antikviteti
 • Hadra vaze

  Hadra vaze predstavljaju grupu helenističkih keramičkih posuda sa svetlom osnovom, koje su ime dobile po ...

  Hadra vaze predstavljaju grupu helenističkih keramičkih posuda sa svetlom osnovom, koje su ime dobile po nekropoli u Aleksandriji, mestu gde su otkrivene. Datuju se u period između 259. i 212. godine ...

  Pročitaj više
 • Dipilonske vaze

  Dipilonske vaze su monumentalne vaze mlađeg geometrijskog stila, koje su služile kao žrtvenik i kao nadgr ...

  Dipilonske vaze su monumentalne vaze mlađeg geometrijskog stila, koje su služile kao žrtvenik i kao nadgrobni spomenik. Ime su dobile po dipilonskoj kapiji u Atini, gde su i pronađene. Vaze su oslikan ...

  Pročitaj više
 • Turibulum

  Turibulum (kadionica) je vrsta antičke keramičke posude, italskog porekla, karatkeristične za starorimske ...

  Turibulum (kadionica) je vrsta antičke keramičke posude, italskog porekla, karatkeristične za starorimske provincije, čiji se jednostavniji oblik može pronaći i u grčkoj keramici. Funkcija ovog suda j ...

  Pročitaj više
 • Ojnohoe

  Ojnohoe (grč. Οινοχόη) je antički krčag sa trolisnim otvorom, jedna podvrsta krčaga sa jednom drška. U po ...

  Ojnohoe (grč. Οινοχόη) je antički krčag sa trolisnim otvorom, jedna podvrsta krčaga sa jednom drška. U početku je vrat bio jasno odvojen od ramena, ali se vremenom ova razlika gubi. Javlja se tokom kl ...

  Pročitaj više
 • Mortarijum

  Mortarijum (lat. mortarium) je tipičan oblik starorimskog kuhinjskog posuđa za pripremanje hrane, prvenst ...

  Mortarijum (lat. mortarium) je tipičan oblik starorimskog kuhinjskog posuđa za pripremanje hrane, prvenstveno sosova. Ovo je zapravo zdela većih dimenzija sa izlivkom na obodu. Mortarijumi su se radil ...

  Pročitaj više
 • Megarski pehari

  Megarski pehari su veoma raširena vrsta poznohelenističke reljefnih keramičkih posuda. Uglavnom su bili p ...

  Megarski pehari su veoma raširena vrsta poznohelenističke reljefnih keramičkih posuda. Uglavnom su bili poluloptastog oblika, a služili su kao zamena za luksuzno metalno posuđe, čiji oblik i dekoracij ...

  Pročitaj više