петак, 12. април 2024. - 19:12

Trezor u antičko doba: Gde su stari Grci čuvali svoj državni novac?

U antičko vreme procvata, Grcima je trezor bio na fascinantnom mestu koje se vidi iz skoro svakog dela Atine.

Izgleda da praksa da se novac čuva na tavanu ili ispod dušeka ima mnogo dužu tradiciju nego što smo mislili. Arheolozi smatraju da postoji mogućnost da su stari Grci sav novac čuvali na tavanu Partenona koji bi mogao da izdrži teret od 260 tona srebra i zlata.

Međutim, kako je tavan Partenona uništen, pretpostavlja se da je novac potrošen još u antičko vreme.  Istraživači su rekonstruisali veličinu tavana i zaključili da je pod bio dimenzija 19 metara sa 50 metara, dok se najviša tačka tavana nalazila na visini od 3 metra. Istraživački tim smatra da se novac nalazio na tavanu Partenona oko 434. godine pre nove ere, kada je Atina bila u procvatu. Atina je imala i najjaču vojsku u regionu, a svoje vojne usluge je pružala u zamenu za novčanu nadoknadu.

U tom periodu je Atina ratovala sa Spartom, a mnogi antički pisci su pominjali da su se novčane rezerve čuvale na Akropolju, mada nisu naveli tačnu lokaciju.

Spenser Poup, profesor sa Univerziteta Mek Master u Hamiltonu, smatra da je ovo bilo najveće i najbezbednije mesto koje je imalo funkciju trezora, kao i da postoji mogućnost da se novac odatle transportovao u neke druge zgrade.

(nationalgeographic)

Slični članci