понедељак, 11. децембар 2023. - 19:10

Poslednja borba gladijatora u istorji

Na današnji dan, 1. januara 404. godine, održana je poslednja borba gladijatora u istorji. Kako je došlo do toga?

Na ovaj datum slavi se i Sveti Telemah, zbog njegove važne uloge u prekidanju ove viševekovne tradicije. Naime, ovaj hrišćanski asketa došao je u Rim tokom vladavome cara Honorija i uskočioo u amfiteatar u pokušaju da zaustavi gladijatorsku borbu, koju je smatrao paganskim običajem.

Po jednoj vertiji, gladijator je, po naređenju gradskog prefekta, nasrnuo mačem na Svetog telemaha, a po drugoj ga je kamenovala publika, besna zbog njgovog pokušaja da prekine predstavu.

U svakom slučaju, Horonije je njegovu smrt iskoristio kako bi trajno zabranio gladijatorske igre.

Budući da su poslednje gladijatorske igre u Rimu održane 1. januara 404, taj se datum tradicionalno uzima kao datum Telemahove smrti.

Slični članci