недеља, 19. мај 2024. - 22:58

Bataševo

Bataševska Venera

Bataševo je arheološko nalazište na teritoriji opštine Mladenovac, na istočnoj strani Bataševskog potoka, koji se uliva u reku Veliki Lug oko 500 metara južno od lokaliteta. Upisan je u registar 1986. godine kao antičko naselje. Na padini prema potoku otkriveni su ostaci iz broznanog, antičkog doba i ranoslovensko naselje iz VII i IX–X veka.

Bataševoje naselje iz starijeg neolita što potvrđuju predmeti stari više od 6.000 godina od pečene zemlje, kamena i kostiju, među kojima se ističu velike kamene posude, žrtvenici i figurine…

150 predmeta, raznih oblika i namene svedoče o postojanju organizovanog naselja, sa ukopanim zemunicama.
Objekti su imali drvenu armaturu (preplet sa ilovačom) i krov, verovatno na dve vode, koji je bio pokriven slamom ili trskom.

Najznačajniji do sada otkriveni predmet na ovom nalazištu jeste Bataševski pitos – dobro očuvana keramička posuda visine oko 60 i prečnika 55 centimetara, reljefno ukrašena otiscima rečnih školjki, spolja i unutra obojena u crveno.Na osnovu njegovih elemenata i specifičnih ukrasa pretpostavlja se da je imao kultnu namenu. Ukošen obod i asimetrično telo posude pokazuju veliko zanatsko umeće bataševskog keramičara. Neobično je da su ovako velike posude bile bojene, jer su se u tom periodu bojile samo manje posude.

Posude su najvažniji predmeti sa nalazišta Bataševo ne samo zbog dimenzija i očuvanosti, već i zbog lepote, jer pokazuju da je čovek koji ih je proizveo bio ispred svog vremena iako je reč o dalekoj prošlosti.

Osim posuda, među predmetima od pečene zemlje značajne su i figurine, a posebno mesto zauzima bataševska Venera. Pripada tipu starijih neolitskih figurina na kojima su žene prikazane sa naglašenim atributima plodnosti.

Među ostalim figurinama ima stubastih, antropomorfnih, kao i terakota postavljenih na drvene štapiće. Veći broj fragmenata koji su nađeni pokazuju da se u Bataševu praktikovalo zidno slikarstvo, a nalazi predstavljaju najstarije tragove bojenja u objektima na Balkanu.

Dosad pronađeni predmeti ukazuju na to da je reč o većem organizovanom naselju iz starije neolitske faze, i da je predstavljalo centar keramičke proizvodnje, prvenstveno posuda tipa bataševskog pitosa.

Slični članci