недеља, 19. мај 2024. - 23:32

3D tehnologija vraća u život Vladara Sipana iz Moča kulture sa severa Perua

Pronalazak mumije Vladara Sipana smatra se jednim od najvažnijih arheoloških otkrića u 20. veku i predstavlja prvu pronađenu mumiju poteklu od Močika kulture.

Dve hiljade godina stara mumija pronađena je u kompleksu grobnica, gde je otkriven i veliki broj artefakata koji su pomogli da se rasvetli mogući identitet mumije i utvrdi čime se bavio.

Sada, naučnici su odlučili da odu korak dalje i digitalno rekonstruišu kako je ovaj vladar ratnik izgledao.

Močika kultura (zvana i Moče kultura) se razvila u severnom Peruu, a njihov glavni grad se nalazio blizu današnjeg grada Truhilja i postojala je od 100. do 800. godine nove ere. Mnogi istoričari misle da Moče nisu bile organizovane u jednu državu već su bile organizovane u više nezavisnih teritorija koje su imale zajedničku kulturu, o čemu svedoče mnoga ikonografska dela i arhitektura građevina na tim prostorima.

Moče su se najviše bavile zemljoradnjom o čemu svedoče mnogi kanali za navodnjavanje. Moče su takođe dosta pravile predmete koji su predstavljali slike iz svakodnevnog života kao što su lov, ribolov, žrtvovanje itd. Isticali su se u pravljenju keramičkih dela, predmeta od zlata, monumentalnih građevina (Uaka) i sistema za navodnjavanje.

Grobnica Vladara Sipana

Kultura Moča se prostirala preko nekoliko dolina u regijama La Libertad, Lambajekue, Jekutepekue, Čikama, Moče, Viru, Čao, Santa i Nepena i prostirala se 400 000m duž obale i 80 000m prema unutrašnjosti.

Hram Sunca koji su izgradili Moče je najveća piramida svih dotadašnjih kultura, ali je delom uništen kada su španski konkvistadori kopali po njegovim grobnicama tražeći zlato, dok je Hram Meseca, koji su Moče takođe sagradili, bolje očuvan.Druga arheološka nalazišta Moča su Sipan, Pampa Grande, Loma Negra, Los Kabezas, Hoze del Moro, El Brujo i Panamarka.

Mnoge od njihovih piramida su uništili pljačkaši ili priroda poslednjih 1300 godina. One koje su sačuvane pokazuju da su Moče koristile živahne boje u zidnom slikarstvu.

Newsweek.rs

Slični članci