недеља, 21. април 2024. - 20:08

Da li je vinčansko pismo najstarije pismo na svetu?

Ako posmatramo epohu praistorije na teritoriji današnje Srbije, preciznije paleolit i neolit koji nastupaju nakon starog kamenog doba imamo o čemu veoma ozbiljno da istražujemo i diskutujemo. U ovom periodu postoje tri karakteristična perioda. Posle kulture Lepenskog Vira, usledila je Starčevačka pa Vinčanska kultura.

Praistorijske kulture nad teritorijom današnje Srbije
Praistorijske kulture nad teritorijom današnje Srbije

Sa aspekta vremenske hijerahije ove etape izgledaju ovako:

Kultura Lepenskog Vira od 9500 – 5500 pne. Smatra se jednom od najstarijih kultura Evrope.
Starčevačka kultura 5300 – 4400, uskoro par zanimljivih podataka i
Vinčanska kultura 4400 – 3200 o kojoj će takođe biti reči, a ovom prilikom želimo da ovu temu načnemo jednim od njenih najjačih paradoksa – VINČANSKIM PISMOM.

Aktuelna istorija kaže da je najstarije pismo nastalo u mesopotamini u trećem milenijumi pre nove ere. Da li je vinčansko pismo postojalo još u petom milenijumu?

Simboli pisma na keramici vinčanske kultire
Simboli pisma na keramici vinčanske kultire

Pozitivan odgovor bi sigurno tražio pisanje nove istorije, ali put nauke nije odbrana autoriteta i hipoteza, već teorija sa dokazima. Natpisi na obilju arheološkog materijala na lokalitetu Vinča govore da je reč o “pismenima”. Ali retko ko je govorio o pismu. Sve do paleografske analize došlo se do zaključka da se natpisi na artefaktima ne nalaze kao znak svojine, već da je reč o linearnom, dakle slovnom pismu azbučne morfologije. Postulira se pismo sa nekih 70 znakova mnogo pre proto sumerskog pisama. Postoji oko 800 predmeta sa natpisama takozvanog vinčanskog pisma.

Pojava ovih simbola i na okolinim lokalitetima govori da se još u neolitu, dakle mnogo ranije nego što savremena istorija danas uči, postoje artifakti ovog pisma. Upravo vinčansko pismo je kandidat za novu istoriju i to baš na prostoru današnje Srbije. Da li se radi o pradoksu, teoriji zavere ili prikrivanju informacija, tj. da li je etrurski sistem pisma nastao od vinčanskog biće predmet rada naučnika u budućnosti. Rešenje je možda u kompromisu u kojem se navodi da je vinčansko pismo slogovnog karaktera te da je samo poslužilo kao osnova pojavi zvaničnog prvog pisma na Kritu.

U svakom slučaju moderna Srbija na temi postojanja i starosti vinčanskog pisma ima još jedan paradoks koji će ostaviti u amanet budućim generacijama arheologa, istoričara, etnografa i tako dalje.

(tt-group)

Slični članci