среда, 24. април 2024. - 17:40

Zlatnik od 20 dinara Knjaza Milana Obrenovića iz 1879. godine

Srpski Knjaz Milan Obrenović koji je tokom svoje vladavine postao i kralj Srbije nalazi se na aversu zlatne kovanice od 20 dinara iz 1879. godine.

20 Динара 1879  /  20 Dinara 1879
20 Динара 1879 / 20 Dinara 1879

Opis numizmatika zlatnik 20 dinara Milan Obrenović, knjaz srpski

Lik knjaza (kasnije i kralja) Srbije Milana Obrenovića okrenutog u desni profil nalazi se na aversu (licu) kovanice zlatnika 20 dinara Milan Obrenović. Kružno oko njegove glave ćiriličnim slovima je ispisan tekst “MILAN M. OBRENOVIĆ IV. KNJAZ SRPSKI”.

Revers (naličje) sadrži venac od maslinove i hrastove grane, simbola mira i čvrstoće. Na vrhu je postavljena vladarska kruna. U središtu, među granama venca, ćiriličnim slovima je upisana nominala “20 DINARA”, a odmah ispod nominale utisnuta je godina izdanja. Ispod venca sitnim slovima je ispisana kovnička oznaka. Obod kovanice je gladak, pa je na njemu ćiriličnim pismom ispisan tekst “BOG ČUVA SRBIJU”.

Kovanica je kovana samo jedne godine, 1879, u kovnici Banque de France u Parizu, i to u ukupno 50 hiljada primeraka. Autor dizajna je francuski medaljar Paulin Tasset. Kovanica je izdata u skladu sa parametrima Latinske monetarne unije, kojoj je Srbija u to vreme pripadala.

Prečnik zlatnika 20 dinara Milan Obrenović: 21 milimetar.
Težina kovanice: 6.4516 grama
Sastav: Au 90%, Cu 10%
Natpis na obodu: БОГ * ЧУВА * СРБИЈУ *****
U opticaju: April 3, 1880 /  April 30, 1898  &  1904
Kovnica: Graver( Erneste  Paulin Tasset) /  Vienna

Slični članci