петак, 8. децембар 2023. - 20:20

Pronađeno utvrđenje iz VI veka

Arheolozi na periferiji sela Maskare kod Varvarina našli ranovizantijsko utvrđenje iz šestog veka. Tako je skoro preko puta mnogo poznatijeg srednjovekovnog grada Stalaća sa lokalitetom poznatim pod imenom Bedem, oživelo i selo.

Stručnjaci će uskoro ponovo biti na terenu. U Narodnom muzeju u Kruševcu za „Novosti“ najavljuju sistematska arheološka istraživanja Bedema. Podrška je stigla i od Ministarstva kulture, sredstva od 400.000 dinara pomoći će da se još više rasvetli istorija neobičnog utvrđenja. Zajedno sa kolegama sa Arheološkog instituta iz Beograda sistematska istraživanja Bedema započeta su najpre 2008, a nastavljena su u jesen 2010.

Lokalitet Bedem nalazi se nekoliko stotina metara od Zapadne Morave, a nedaleko od sastava sa Južnom Moravom. Ranovizantijsko utvrćenje nije malo, čak 130 sa 130 metara.

– Među značajnijim otkrićima je velika trobrodna ranovizantijska bazilika, nažalost, sačuvana samo u temeljima – napominju stručnjaci Narodnog muzeja. – Jednako su interesantni i slojevi praistorije, te kulturni horizonti iz 10. veka.

Kopanjem se došlo i do ostataka poluzemunice sa ognjištem i keltske jame. Arheolozi ovaj lokalitet definišu kao „redak tip nizijske fortifikacije ovog perioda“.

U kruševačkom kraju postoji 27 ranovizantijskih utvrđenja. Među očuvanijima su Petika i Gobelj u bruskoj opštini, kao i Ukosa blizu Stalaća.

Izvor ‚‚ B92 „

Slični članci