недеља, 21. април 2024. - 19:04

Kvinkverema – drevna antička galija

Poprečni presek kvinkvereme

Kvinkverema (lat. quinquerēmis) ili pentera (grč. pentērēs), naziv je za drevnu antičku galiju koja se razvila od trireme, te koristila u pomorskim sukobima na Mediteranu od 4. veka p. n. e. do 1. veka n. e.. Brod je pod palubom imao pet redova vesala, odakle mu i ime (lat. quinque »pet«). Kao i kod ostalih antičkih ratnih brodova, veslači su sedeli jedan iznad drugoga u kosom redu, pri čemu su vesla (lat. remi) u višim redovima bila duža no ona u nižim redovima. Vremenom su se razvile i različite varijacije ovoga tipa broda. Ne zna se kada je kvinkverema postala, ali se prvi put spominje u atinskim državnim spisima iz 325. p. n. e., a do kraja 4. veka p. n. e. nalazimo je mornaricama gotovo svih helenskih država. Kako je ovaj tip broda bio veći i teži od uobičajenih trirema, u njemu je bilo više prostora za smeštaj mornara, oružja i rimskih »mostova za ukrcavanje«, pomoću kojih su rimski vojnici prelazili sa svoga broda na neprijateljski. Zbog toga se najveći deo rimske flote tokom Punskih ratova sastojao upravo od kvinkverema, koje su Rimljani gradili po uzoru na zarobljene kartaginske lađe. Nakon bitke kod Akcija 31. p. n. e. kvinkveremu postepeno zameenjuju manji i lakši brodovi.

Slični članci