среда, 20. октобар 2021. - 02:53

Kolekcionarstvo
 • Albanska spomenica

  Medalja za spomen na povlačenje srpske vojske preko Albanije odnosno Albanska spomenica je jednostepeno d ...

  Medalja za spomen na povlačenje srpske vojske preko Albanije odnosno Albanska spomenica je jednostepeno državno vojno i civilno odlikovanje koje su stekli svi pripadnici srpske vojske koji su se povla ...

  Pročitaj više
 • Konzervacija

  Konzervatorske aktivnosti uključuju proveru stanja, dokumentiranje, rad na samom predmetu kulturne baštin ...

  Konzervatorske aktivnosti uključuju proveru stanja, dokumentiranje, rad na samom predmetu kulturne baštine, kao i preventivnu zaštitu. Sve ove delatnosti su podpomognute naučnim istraživanjem i obrazo ...

  Pročitaj više
 • Numizmatika

  AES RUDE - prvi oblik platnog sredstva kod Rimljana; označava neobrađene nepravilne komade bronze različi ...

  AES RUDE - prvi oblik platnog sredstva kod Rimljana; označava neobrađene nepravilne komade bronze različite težine, bez likova; koriste se od 5. v. pr. n. e. AES SIGNATUM - livene bronzane ploče pravo ...

  Pročitaj više
 • Novčani sistem Rimskog Carstva

  Uvod u istoriju Istorija carskog Rima spada još i danas u najvažnije epohe svetske istorije. Za Evropu on ...

  Uvod u istoriju Istorija carskog Rima spada još i danas u najvažnije epohe svetske istorije. Za Evropu ona je još i sada baza one kulture u koju se slila istorija antičkog sveta i na kojoj se temelji ...

  Pročitaj više
 • Uvod u Numizmatiku

  Numizmatika (grč. νόμισμα, lat. numisma, kovani novac) pomoćna istorijska i arheološka disciplina koja pr ...

  Numizmatika (grč. νόμισμα, lat. numisma, kovani novac) pomoćna istorijska i arheološka disciplina koja proučava nastanak, izradu, razvoj i upotrebu kovanog → novca (monete) kao i njegovo istorijsko (p ...

  Pročitaj više
 • Konzervacija metala

  Konzervacija metala označava delatnost usmerenu na zaštitu i očuvanje istorijskih i arheoloških predmeta ...

  Konzervacija metala označava delatnost usmerenu na zaštitu i očuvanje istorijskih i arheoloških predmeta izrađenih delimično ili u celosti od metala. U konzervaciju metala su uključena sva delovanja u ...

  Pročitaj više
 • Konzervacija restauracija predmeta od srebra

  Konzervacija restauracija predmeta od srebra je aktivnost posvećena zaštiti i očuvanju istorijskih i arhe ...

  Konzervacija restauracija predmeta od srebra je aktivnost posvećena zaštiti i očuvanju istorijskih i arheoloških predmeta od srebra. Kroz istoriju srebrni predmeti su izrađivani kako bi bili korišteni ...

  Pročitaj više
 • Arheologija

  Arheologija je nauka koja izučava materijalne ostatke, tj. sve uočljive tragove ljudskih delatnosti radi ...

  Arheologija je nauka koja izučava materijalne ostatke, tj. sve uočljive tragove ljudskih delatnosti radi upoznavanja njihove sadržine u određenom vremenu i prostoru, kao i njihovog značenja u određeno ...

  Pročitaj više
 • Vrste oružja i opreme kroz vekove

  Spisak  oružja, kao i oruđa i sredstava korišćenih u bitkama: Oružje za blisku borbu Ovde spada oružje ko ...

  Spisak  oružja, kao i oruđa i sredstava korišćenih u bitkama: Oružje za blisku borbu Ovde spada oružje koje ne koristi projektile, tj. gde su i korisnik i meta istovremeno u kontaktu sa oružjem. Posto ...

  Pročitaj više
 • Kovničke oznake Rimskog carstva

  Sa Dioklecijanovom monetarnom reformom novac počinje da se obeležava kovničkim oznakama, kao način kontro ...

  Sa Dioklecijanovom monetarnom reformom novac počinje da se obeležava kovničkim oznakama, kao način kontrole rukovodilaca i radnika u radionicama (oficinama) kovnica. Korišćene su razumljive oznake koj ...

  Pročitaj više