петак, 12. април 2024. - 19:26

Greška na novčanici SFR Jugoslavije od 50 dinara 01.05.1968.

Greška se nalazi u ćiriličnom natpisu „HERCEGOVINA“ na naličju. Naime, kod prvog slova „E“ u tom natpisu nedostaje gornja crtica, pa izgleda kao naopačke okrenuto slovo „F“.

Greška je zabeležena na sledećim serijama:

a) 6 cifara, barokni serijski broj: AA, AR, BK, CC, CT
b) 6 cifara, ravni serijski broj: DM, EE, EV, FO, GG, HA, HR, KK
c) 7 cifara: AA

Slični članci