понедељак, 11. децембар 2023. - 07:20

Magnetometri
 • Geometrics G-858 MagMapper

  G-858 MagMapper je visoko osetljivi, „hodajući" magnetometar sa brzim uzorkovanjem. Njegova konzola uklju ...

  G-858 MagMapper je visoko osetljivi, „hodajući" magnetometar sa brzim uzorkovanjem. Njegova konzola uključuje grafički prikaz koje čini istraživačko projektovanje i pregled podataka jednostavnim i efi ...

  Pročitaj više
 • Magnetometri

  Magnetometri se koriste za geofizičko istraživanja. Mogu da koriste jedan senzor za merenje ukupne snage ...

  Magnetometri se koriste za geofizičko istraživanja. Mogu da koriste jedan senzor za merenje ukupne snage magnetnog polja, ili mogu da koristi dva (ponekad i više) prostorno razdvojenih senzore za mere ...

  Pročitaj više