недеља, 10. децембар 2023. - 11:26

Srednji vek

Maglič
Maglič

Srednji vek označava srednje razdoblje u tradicionalnoj šemi razdoblja evropske istorije. Naziv potiče od latinskih reči u značenju srednje doba (Medium aevum – čitaj Medium evum). Naučna oblast koja se bavi srednjim vekom naziva se medievalistika, a naučnici medievalisti.

Da bi lakše i jasnije sagledavali razvoj ljudskog društva naučnici su prošlost podelili na kraća razdoblja. To je periodizacija ljudske prošlosti ili periodizacija istorije. Birani su prelomni događaji koji karakterišu šira područja ljudskog delovanja ispoljenog na većem prostoru. Nijedna ponuđena periodizacija nije precizna. Osnovna je podela istorije na Stari, Srednji , Novi vek i Savremeno doba.

Za granice Srednjeg veka uzimaju se u donjoj granici kraj antike i antičkog sveta, a u gornjoj početak novog doba. Preciznije, za početak Srednjeg veka uzima se propast Zapadnog Rimskog Carstva, koja se dogodila u 5. veku (476) i osnivanje prvih varvarskih država germanskih naroda. Za kraj Srednjeg veka uzima se otkriće novog kontinenta Amerike 1492. od strane Kristofora Kolumba. Taj događaj se smatra početkom Novog veka.

Odstupanja u ovim granicama pokazuju se činjenicom da je Rimsko carstvo i pre 476. bilo u raspadnutom stanju, da je robovlasništvo i od ranije izgubilo oblike klasičnosti staroga sveta. Na drugoj strani Humanizam je otpočeo znatno ranije 1492., a i pad Carigrada 1453. u ruke Osmanlija (Mehmed II. Osvajač) je preloman događaj koji je bitan u razvoju ljudskog društva.

Period Srednjeg veka karakteriše feudalizam i feudalni društveni odnosi. Društvo se deli u dva osnovna sloja, na feudalce i kmetove, a odnos među njima se definisao kao odnos vazala prema senioru. Srednji vek ima svoju podelu koja se zasniva na pregledu razvoja glavnih karakteristika srednjega veka.

Deli se na:

  • rani srednji vek
  • razvijeni srednji vek
  • kasni srednji vek

I tu postoje odstupanja u pojedinim granicama. Uzima se da ranom srednjem veku pripada izgrađivanje srednjovekovnih obeležja, razvijenom srednjem veku pripada razvoj srednjovekovnih karakteristika, dok kasnom srednjem veku pripada pretakanje srednjovekovnih i novovekovnih karakteristika ljudske prošlosti.

 

Slični članci