četvrtak, 16. septembar 2021. - 13:11

geo-radar
  • Geo-radari

    Georadar je uređaj koji detektuje prisustvo objekata u zemlji emitovanjem radio-talasa i analiziranjem po ...

    Georadar je uređaj koji detektuje prisustvo objekata u zemlji emitovanjem radio-talasa i analiziranjem povratnih signala generisanih refleksijom talasa na mestima na kojima postoje razlike u dielektri ...

    Pročitaj više