субота, 25. мај 2024. - 13:53

Otkopani delovi portreta rimskih careva u Sirmijumu

Stručnjaci Arheološkog instituta u Beogradu i arheolozi Muzeja Srema otkrili su delove portreta rimskih careva koji su iz Sirmijuma upravljali Rimskim carstvom u periodu tetrarhije.

Lokalitet na kome se iskopani ostaci porfirnog kamena
Lokalitet na kome se iskopani ostaci porfirnog kamena

Arheološka iskopavanja severnog dela Carske palate Sirmijuma na lokalitetu 85 započela su 2002. i pre nekoliko godina su otkrivene glave rimskih boginja Dijane, Venere i Tihe. Ove godine arheolozi su došli do 50 nalaza porfirnog kamena ispod srednjovekovnih grobova.

Rimski carevi su sve do Konstantina bili progonitelji hrišćana koji su kasnije zbog toga uništavali njihove statue. Nađeni delovi potvrđuju da je ovaj grad imao veliki značaj i da su se u njemu odigrali ključni događaji.

– Od porfira, kamena purpurne boje eksploatisanog iz kamenoloma Donjeg Egipta pravljene su isključivo figure careva. Taj običaj uveo je car Dioklecijan kada je u trećem veku uveo tetrarhiju kao sistem vladavine dva avgusta i dva cezara. Porfir je trebalo da simbolizuje njihovu snagu i apsolutnu moć – objašnjava dr Ivana Popović, stručni savetnik Arheološkog instituta u Beogradu.

On naglašava da se epohalnost nedavnog otkrića ogleda u tome što su pronađeni delovi porfirne kompozicije najmanje dva cara, pretpostavlja se Dioklecijana i Galerija.

– Vrlo je teško identifikovati o kojim carevima je reč, s obzirom na to da su se tada carevi predstavljali bez individualnih karakteristika i na istovetan način. Svi su imali oštre crte lica i naglašene oči. – Pronađeni fragmenti predstavljaju deo glave, uha, postolja i bogato ukrašenog ogrtača – naglašava dr Stefan Pop Lazić, stručni saradnik Arheološkog instituta i terenski rukovodilac iskopavanja.

Stručnjaci tvrde da je značaj ovih arheoloških otkrića utoliko veći kada se zna da je samo nekoliko očuvanih glava careva na celokupnoj teritoriji Rimskog carstva.

Izvor: Blic

Slični članci