понедељак, 20. мај 2024. - 06:10

Kod Niša nađeni ostaci konja stari 4. 500 godina

Ostaci životinja su delić dragocenih informacija do kojih su naučnici došli proučavajući nalazište Bubanj.

U Evropi nema ovakvih naselja gde život kontinuirano traje hiljadama godina
U Evropi nema ovakvih naselja gde život kontinuirano traje hiljadama godina

Prastanovnici Niša, u periodu neolita, mlađeg kamenog doba, od 6300. do 4500. godina pre nove ere, živeli su u kružnim zemunicama, ukopanim u zemlju oko metar, koristili su oruđe i oružje od kamena, kosti i pečene zemlje jer metal još nije bio pronađen. Na trpezi su bila goveda, ovce, koze, jelen, divlje svinje, zec, kao i prve žitarice. Posude od pečene zemlje koje su korišćene, u starčevačkoj kulturi često su oslikavane bojama…

Ovo je jedan od retkih lokaliteta u Evropi sa potvrđenim kontinuitetom života od 5.000 godina (od VI milenijuma p.n.e. do I milenijuma p.n.e.). Iako celo ima površinu petosobnog stana od 200 kvadrata, Bubanj i danas otkriva neprocenljivo dragocene podatke o životu u praistoriji na području Niša. Posle pola veka pauze, istraživanja su 2008. godine obnovili Arheološki institut i Narodni muzej iz Niša, i traju do danas…

– U starijem bakarnom dobu (4500-3500 p.n.e.) pravougaone kuće se prave od oblica, pruća i blata. Više se u ishrani koriste domaće životinje od divljih, a registrovani su jednozrna i dvozrna pšenica, ječam i divlja raž. Novina je korišćene prvog metala, bakra, za izradu nakita i sitnijih alatki. Osim šila i igala od bakra otkrivena je i jedna jama sa ostacima vatrišta i dvema duvaljkama od pečene zemlje kakve su korišćene u metalurgiji. To ukazuje da je na Bubnju vršen proces metalurgije bakra, otkriva dr Aleksandar Bulatović, viši saradnik Arheološkog instituta, koji rukovodi istraživanjima.

Lokalitet Bubanj, Novo Selo, Niš

– U 2013. godini su istraženi slojevi iz ranog bronzanog doba (od 2500. do 1900. god. pre n.e.) i poznog eneolita (3000-2500. pre n.e.).

– Otkriveni su ostaci kuća, dve kamene sekire, oruđa od kosti i okresanog kamena. Iznenađenje je otkriće nekoliko skoro celih posuda iz ranog gvozdenog doba koje pripadaju „Gava“ kulturi koji do sada nisu otkriveni.

– Od nekadašnja 2 hektara ostao samo 1% lokaliteta. Procenjuje se da će uskoro potpuno nestati…

– U rano bronzano doba, oko 2.500 godina pre nove ere, na Bubnju je evidentirana i pojava konja, što je ujedno jedan od najstarijih nalaza konja na Balkanu. U Evropi ne postoje ovakva naselja gde život kontinuirano traje više hiljada godina. U zapadnoj Evropi praistorija je kasnila u odnosu na jugoistočnu – kada se kod nas na Balkanu uveliko koristio bakar, u zapadnoj Evropi je još bilo kameno doba – objašnjava Bulatović.

Tačni datumi

Arheološku atrakciju će predstavljati rezultati takozvane AMS analize iz Engleske, koji će biti ujedno i prvi apsolutni datumi (tačne godine) iz starijeg bakarnog doba kod nas.

Izvor: Blic

Slični članci