субота, 25. мај 2024. - 14:22

U Španiji predstavljeno blago sa potonulog broda

Blago sa broda koji je pre više od dvesta godina potonuo u blizini Gibraltarskih vrata, nedavno je predstavljeno od strane španskih vlasti.

Španski srebrnjaci sa potonulog broda iz 1804.

Još 1804.godine galija Nuestra Senora de las Mercedes potonula je na obalama Portugala, a u trenutku pomorske nesreće brod je prevozio 500 hiljada srebrnih novčića. Procenjuje se da samo mali deo vredne numizmatičke kolekcije danas vredi više od 500 miliona dolara. U medijima je prikazan samo mali deo ove kolekcije: 12 pojedinačnih srebrnjaka, grupu slepljenih srebrnjaka, dve zlatne tabakere i bronzani kotur.

Zlatna tabakera koja je bila među ostalim dragocenostima
Zlatna tabakera

Španija je dobila petogodišnji pravni spor tražeći vlasništvo nad ovim blagom koje je pronašla američka firma.

Eksperti su, do sada, iz olupine izvukli 574.553 srebrnjaka i 212 zlatnika, kao i ostale dragocenosti. Španske vlasti otkrile su da je novac izrađen u Andima, sadašnjoj Boliviji, Čileu i Peruu gde je i ovaj metal eksploatisan.

Slični članci