уторак, 27. септембар 2022. - 22:38

Britanski amateri otkrivaju zakopano blago

U Velikoj Britaniji tragači sa detektorima su otkrili mnoga arheološka nalazišta, tako da između njih i istoričara postiji vrlo dobra saradnja. Mchael Louis iz Britanskog muzeja  u Londonu kaže za medije ‚‚ Prošao je period konfrotacije između tragača i arheologa, sada nastojimo da sarađujemo i iskoristimo njihovo znanje u arheološke svrhe

Slični članci