недеља, 21. април 2024. - 19:33

Pilum

Rekonstrukcija: pilum, teži tip: vidi se okrugli teg i modificirani spoj šiljka i drške
Rekonstrukcija: pilum, lakši tip

Pilum (lat., množina pila) je vrsta teškog bacačkog koplja koje je korišćeno u vojsci Antičkog Rima. Njegova dužina iznosila je oko 2 metra a sastojalo se od metalnog (gvožđe ili bronza) šiljka oko 7 mm u prečniku i dužine oko 60 cm, vrh je imao piramidalan oblik ili oblik strelice. Šiljak je bio pričvršćen za drveni štap. Ukupna težina iznosila je između 2 i 5 kilograma. Kasnije, za vreme Rimske Imperije izrađivana su i nešto lakša pila. Istraživanja i eksperimenti su pokazali da je domet ovih kopalja bio oko 30 m a efikasni su bili na daljinama od oko 15-20 m.

Rimski legionari za vreme  prelaza iz Republike u Imperiju nosili su po dva ovakva koplja od kojih je jedno ponekad bilo lakše od drugog. Uobičajena taktika upotrebe ovog koplja bilo je gađanje protivnika sa određene razdaljine pre bliske borbe mačem gladius. Pilum se mogao koristiti i u bliskoj borbi a i za odbranu od napada konjice.

Zbog svog dizajna i karakteristika, pilum je u rukama veštog legionara bio opasno i smrtonosno oružje. Dužina njegove metalne oštrice bila je dovoljna da nanese ozbiljne ili smrtne povrede čak i protivnicima koji su se branili štitom; koplje je probijalo štit i pogađalo neprijatelja. Samo telo oštrice je bilo napravljeno od mekog metala pa se krivilo prilikom udara što je koplje činilo neupotrebljivim nakon udara/prolaska kroz štit, oklop ili telo neprijatelja. Dakle, protivnik nije mogao dalje koristiti štit a ni baciti iskrivljeno koplje natrag.

Gaj Julije Cezar je dao opis ovakve upotrebe koplja u De bello gallico (O ratu u Galiji).

U jednom opisu navodi se da je jedan od dva gvozdena klina koji je držao metalni i drveni deo zajedno zamenjen lomljivim drvenim klinom koji se slamao pri udaru i činio da se šiljak iskrivi. Ova modifikacija pripisuje se Gajusu Marijusu.

I oblik vrha koplja je otežavao njegovo vađenje ali su legioanari nakon bitke mogli sakupiti korišćena koplja i odnijeti ih kovačima na popravku.

Neka koplja su bila modifikovana dodavanjem tega na kraj oštrice, pre samog spoja sa drvenom ručkom, radi povećanja probojne moći koplja a dodavani su i štitnici za ruke u slučaju kada je legionar koristio pilum za blisku borbu.

Slični članci