петак, 8. децембар 2023. - 20:28

Lekit

lekit
Lekit, oko 500. godine p. n. e. (Arheološki muzej u Atini)

Lekit (grč. Λήκυθος) je oblik starogrčke keramičkih posuda, koji spada u grupu slikanih vaza manjih dimenzija. Lekiti su služili za čuvanje tečnih mirisa i drugih tečnosti, koje su imale sepulkarnu namenu.

Sličani lekitima su i aribali. Lekiti sa crnim figurama tokom 6. veka p. n. e. nisu imali funeralni karakter, već su služili kao posude za čuvanje ulja i mirisa. Sredinom 5. veka javljaju se beli lekti, kod kojih je belo obojena površina ukrašena tankim crnim ili mrkim linijama.

Beli lekiti

Beli lekiti su namenjeni kultu pokojnika i predstavljaju atički običaj. Ako su nađeni u grobovima van Atike, ukazuju na koloniste ili emigrante. Prevlaka kod ovih sudova je bela i pokriva trbuh vaze. Vrat, drška i stopa su prevučeni crnim firnisom. Na najstarijim posudama ornament je skroman, najčešće je predstavljena jedna figura u sceni iz svakodnevnog života. Vremenom se pojavljuju scene vezane za pokojnika. Prikazuje se Hermes koji odvodi duše, Haron koji čamcem prevozi pokojnike… Na lekitima iz mlađeg perioda figure imaju izražene emocije.

Smatra se da je vrhunac u izradi dostignut u trećoj četvrtini 5. veka. p. n. e. Najlepši primerci vezuju se za slikara Ahila.

Slični članci