недеља, 21. април 2024. - 19:59

Amfora

Amfore
Amfore
Grčka amfora
Grčka amfora

Amfora (od grčkog amforeus) je trbušasta posuda sa dve naspramne drške i suženim vratom, napravljena od pečene gline. U antici je služila za čuvanje i prenos ulja, vina i žitarica. Postojale su dve vrste: amfora sa vratom, kod koje su se vrat i telo spajali pod oštrim uglom, i jednodelna amfora, kod koje se vrat i telo spajaju u neprekinutu celinu. Neke amfore su bile male, visine manje od 30 santimetara, a neke veoma velike, visoke preko 1,5 metara.

Amfore su uglavnom bile bogato dekorisane, a stil ukrašavanja keramike se menjao: od ornamenta, spirala do živih motiva, životinja i ljudi, slikanih kompozicija u kojima se prikaziju legendarni i mitološki sadržaji i scene iz svakodnevnog života.

Slični članci