среда, 21. фебруар 2024. - 18:54

Kiđi vaza

kiđi vaza
Hopliti na Kiđi vazi

Kiđi vaza (ital. Chigi) je keramička posuda koja je najbolji primer protokorintskog stila, karakterističnog za grčke slikane vaze koje se javljaju krajem 7. veka p. n. e. Kiđi vaza je otkrivena 1881. godine u etrurskoj grobnici u (ital. Monte Aguzzo), blizu Čezene, a danas se nalazi u Nacionalnom etrurskom muzeju u Rimu. Datuje se u 650/640. godinu p. n. e.

Na Kiđi vazi su prikazani jasni oblici figura, sjedinjeni sa dekoracijama. U redovima su prikazane mitološke scene (Parisova presuda), zatim iz svakodnevnog života (lov) i borbe, koja je prikazana u glavnoj kompoziciji. Na vazi su prikazani i detalji, poput vojnika koji se naoružava ili ratnici koji se pridružuju vojsci.

Slični članci