петак, 12. април 2024. - 19:35

Sekira od okresanog kamena

kamena sekira
Neolitska kamena sekira (pre oko 8000. godina)

Sekira od okresanog kamena je praistorijsko oružje nastalo jednostranim ili dvostranim okresivanjem komada sirovine ili odbitaka.

Sečivo je lateralno ili transferzalno u odnosu na osu oruđa.

Tipično za starije srednjopaleolitske kulture (Ašelsku kulturu severne Afrike).

Izrađivane su finalnopaleolitskim i mezolitskim kulturama severne Evrope. Pretpostavlja se da su korišćene za seču šuma i obradu drveta. Tipološki i hronološki mezolitske skire su prototip za kasniju produkciju neolitskih uglačanih sekira. U neolitu postoje 2 osnovna tipa:

  • ravne, pljosnate sekire, vezivane za držalje kanapom ili uglavljivane u rasečeno drvo,
  • sekire sa usadnikom, tj. rupom u sredini kroz koju je provlačena držalja.

Slični članci