субота, 25. мај 2024. - 12:50

Najraznovrsnija svetska kolekcija fosilnih ostataka biljaka i životinja iz doba jure pronađena u Argentini

U Argentini je otkrivena najveća i najraznovrsnija svetska kolekcija fosilnih ostataka iz dobe jure na površini od 60.000 kvadratnih kilometara. Na lokaciji su pronađeni fosilni ostaci biljaka i životinja stari između 140 i 160 miliona godina, a fosili su pronađeni zahvaljujući eroziji zemljišta, piše „Daily Mail“.

Među fosilnim ostacima pronađeni su i mekušci, što je veoma retko na ovakvim lokacijama. Lokacija se nalazi u Patagoniji i obuhvata površinu od 60.000 kvadratnih kilometara.

„Nijedno drugo mesto na svetu ne sadrži ovoliko različitih fosila iz doba jure“, rekao je Huan Garsija Masini, geolog iz Regionalnog centra za naučna istraživanja (CRILAR).

Masini je jedan od autora rada u kome se najavljuje otkriće lokacije u listu „Amehinijana“. On je rekao da pronađeni fosili daju fantastičan uvid u to kako je svet izgledao u to vreme.

Na ovoj lokaciji fosili su odlično sačuvani, pa je pronađena i grančica četinara u lidijskom kamenu. Pronađeni su, takođe, ostaci cijanobakterija ili zelenih bakterija. Gljivice su pronađene na zrnu polena četinara. Masini je rekao da je ova lokacija specifična jer su sačuvani i tvrdi organizmi i mekušci u originalnom kontekstu, za razliku od većine poznatih fosilnih depozita.

Fosil grančice četinara
Fosil grančice četinara
Ostaci cijanobakterija
Ostaci cijanobakterija
Gljivice koje su pronađene na zrncu polena četinara
Gljivice koje su pronađene na zrncu polena četinara

On je dodao da je odlučujući faktor očuvanja bio nivo vode. U to vreme postojali su gejziri koji su formirali plitke bazene sa vodom kao i močvare i bare gde su živele različite grupe biljaka, životinja i mikroskopskih organizama.

„Voda se, u snažnoj koncentraciji sa mineralima zbog početnih visokih temperatura, vremenom nataložila nad telima, odnosno ostacima zajedno sa svojim supstratima“, rekao je Masini.

Doba jure je prethodilo dobu krede, između 199,6 i 145,5 miliona godina.

Slični članci