среда, 24. април 2024. - 17:03

Ara Pacis Augustae

Ara Pacis Augustae jedno je od najlepših sačuvanih umetničkih ostvarenja Avgustovog doba. Po svemu sudeći, bio je to drugi od dva žrtvenika koja Avgust spominje u izveštaju o svojim delima.

Podigao ga je Senat 13. god.pr.n.e. na Marsovom polju, na severnom izlaznom putu Via Flaminia, u čast povratka cara iz Španije i Galije. Bio je posvećen Pax Avgustu, tj. mirotvorcu koji je svojim delovanjem osigurao mir, a magistrati, sveštenici i vestalke su svake godine tu prinosili žrtvu.

Pravougaoni žrtvenik bio je postavljen na postolje od četiri stepenice, unutar približno četvrtastog mramorom ograđenog prostora, koji je na niskom postolju nadvisivao Marsovo polje, dok sa istoka, prema Via Flaminia nije bilo podnožja. Na zapadu i istoku imao je vrata koja su vodila u sveti lug u kojem se nalazila mramorna trpeza prema kojoj se sveštenik penjao sa zapada da bi bio okrenuti istoku. Žrtvu je prinosio u pravcu izlaska sunca, dok su se ostali okupljeni nalazili na Marsovom polju.

Spletu letvica na unutrašnjim zidovima odgovarao je vitičasti ukras na spoljnom zidu, sastavljen od bujnih cvetnih čašica. Može se pretpostaviti da bogatstvo listolikog ukrasa na spomeniku predstavlja bujanje prirode, što bi bila metafora za bujanje mira u tom periodu. Iznad ornamentalnih prikaza na istoku i zapadu postavljene su reljefne ploče sa obe strane vrata. Na zatvorenim stranama nalaze se frizovi sa mnoštvom figura za koje se pretpostavlja da su prikaz ljudi koji su bili prisutni na Marsovom polju prilikom osnivanja žrtvenika, tj. predstavnika rimskog Senata na severnoj strani, članova carske kuće, visokih magistrata i sveštenstva na južnoj strani.

Levo od vrata koja vode prema Via Flaminia nalazi se prikaz „Majke Zemlje“ kako sedi na steni sa svoje dvoje dece u krilu i licem okrenutim prama vratima. Pod njenim nogama nalazi se stoka, a sa strana su prikazi personifikacija vetra. S druge strane vrata nalazi se prikaz boginje Rome koja sedi na nagomilanom oružju.

Sa obe strane vrata koja sa Marsovog polja vode u svetilište na reljefnim pločama se nalaze dva prikaza iz legende o osnivanju Rima. Sa leve strane stoji Mars koji odozgo baca pogled na blizance, Romula i Rema, koje gaji vučica, dok se na desnom nalazi prikaz Eneje koji posle iskrcavanja na tlo današnje Italije prinosi prvu žrtvu bogovima.

Na samom žrtveniku, koji se može videti kada se prođe kroz vrata sa Via Flaminia nalaze se tri reda ukrasnih frizova. U prvom redu nalaze se prikazi ženskih likova od kojih su sačuvani samo neznatni ostaci, a u kojima se možda mogu prepoznati oličenja vrlina kao što su Pietas, Clementia, Iustitia, Concordia i Aequistas. U srednjem redu nalazili su se likovi kao simboli rimskih provincija, a u čeonom redu prikazana je povorka sveštenika, vestalki i slugu sa žrtvenim životinjama. Svi ukrasi koji su se nalazili na spomeniku činili su celinu koja je stvorena u slavu mira.

Slični članci