петак, 12. април 2024. - 20:21

Novo otkriće u Viminacijumu

viminacijumDirektor arheološkog lokaliteta Viminacijum dr Miomir Korać izjavio je juče Tanjugu da su na tom lokalitetu upravo otkriveni misteriozni tragovi jednog kompleksa građevina izvan zidina antičkog grada. Kako je Korać objasnio u telefonskom razgovoru, na prostoru napredujućeg površinskog kopa termoelektrane Kostolac otkriveni su ostaci devet građevina za čiju su gradnju korišćeni kolosalni kameni blokovi od kojih su neki teški i više tona.

Građevine su u kvadratnog oblika i raspoređene su na površini od 150 puta 150 metara. Udaljene su oko 1,5 kilometar od Carskog mauzoleja koji je bio sagrađen na pola kilometra od gradskih zidina. U neposrednoj blizini ovih objekata čija se funkcija, za sada, može samo pretpostavljati nađena je velika količina fragmenata kamene plastike što je prva, i najpouzdanija indikacija da se radilo o građevinama od izuzetnog značaja. Najverovatnije su u pitanju hramovi, smatra Korać, ali se ograđuje da je to za sada spekulacija.

Na pronađenim fragmentima se prepoznaju jahači sa plaštovima, što bi moglo da se pripiše nekoj sceni lova, kultu boga Mitre koji je bio veoma rasprostranjen na Balkanu ili je reč o ilustraciji neke mitološke scene. Takođe, pronađeni su fragmenti sa floralnim motivima kao što je abakusov list, a sreće se i vinova loza koja se može povezati sa kultom boga Bahusa, iako je od najranijih vremena bila omiljeni motiv u hrišćanskim bogomoljama. Korać je rekao da su nađeni i fragmenti na kojima su (sada se samo naslućuje) ljudske figure sa podignutim rukama, što je poznata ikonografija za orante (one koje se mole).

Ovaj kompleks je bio lociran pored puta koji je iz carskog grada Viminacijuma, prestonice rimske provincije Gornje Mezije, vodio u pravcu Naisa (Niša) i Serdike (Sofije). Ono što je, po Koraćevom mišljenju, posebno zanimljivo jeste zid debljine jednog metra, koji je štitio ovaj kompleks. Za sada je utvrđeno da mu je jedna strana bila dugačka kilometar. Korać ne isključuje mogućnost da se na tom zaštićenom, i ograđenom prostoru koji tek treba ispitati nalazio čitav niz hramova jer ovih devet građevina su locirane negde na trećini površine koja je bila ograđena.

Velika koncentracija šuta, nađena u neposrednoj blizini ovih građevina, ukazuje na mogućnost da su se tu nalazili još objekata. Do novog, nesumnjivo značajnog otkrića na lokalitetu Viminacijuma došla je ekipa stručnjaka na čelu sa dr Koraćem zahvaljujući primeni najsavremenije tehnologije kao što su georadari i digitalni snimci terena iz vazduha. Viminacijum je za poslednjih pet godina izborio pravo da se upiše na arheološku kartu sveta kao jedan od značajnih lokaliteta iz vremena Rimskog carstva (od prvog do četvrtog veka).

Izvor: Politika Online

Slični članci