уторак, 5. март 2024. - 09:14

Ranjeni bizon

Ranjeni bizon je praistorijska slika u Altamiri, Španija, nastala između 15000. i 10000. p. n. e.

Karakteristike su:
–  nema kompozicije, oblici su crtani jedni preko drugih
–  korišćene su zemljane boje, a pretpostavlja se da je životinjska mast korišćena kao vezivo.
–  crtež je brz i siguran, kao kroki

Prikazana je strahovita snaga bizona, koji se bori iako je ranjen, bez nepotrebnih pojedinosti koje bi opteretile predstavu. Osećaj za oblik i poktet je izvanredan. Efekat je postignut prefinjenim kontrolisanim senčenjem, koje oblicima daje obilnu plastičnost. Prikazana dramatičnost je bez nepotrebne poetike. Snažan realizam govori o umetnikovoj sposobnosti opservacije prirodnih oblika. Slikan je samo sa dve boje – crvenom i mrkom. Nekoliko mrlja tamnije mrke boje ističu plastičnost oblika. Od pozadine prirodne stene, čije je pukotine, ispupčenja i udubljenja praistorijski umetnik vešto koristio, predstava životinja odvojena je mrkom linijom, različitom u svetlini, tako da se na mestima gde je linija svetlija oblik otvara, a zatvara tamo gde je tamnija.

Ranjeni bizon je jedna od slika iz ciklusa izvanrednih crteža očuvanih na tavanici pećine Altamira, budući da je praistorijski umetnik slikao skoro isključivo životinje koje je lovio, naslikani su još mnogi bizoni, jeleni, konji, divlje svinje.

Slični članci