уторак, 5. март 2024. - 08:21

VLF metal-detektor Garrett GTI 2500 Pro bez tajni

knjiga-koricePredstavljamo Vam knjigu „VLF метал-детектор Garrett GTI 2500 Pro без тајни“ autora Zorana A. Živanovića koji je arheolog po profesiji.
To je prva ovakva stručna knjiga u Srbiji, ali, i na području celog Balkana, pa čak i Evrope.

Knjiga je pisana od strane arheologa za arheologe i predstavlja idealan priručnik za pravilno podešavanje i rukovanje sa metal-detektorom Garrett GTI 2500 Pro. Međutim, knjiga istovremeno predstavlja i izuzetan priručnik i za sve hobi korisnike koji rade sa ovim modelom Garret detektora, pa je sa te strane dragocen vodič za svakog arheo-amatera koji koristi, ili tek namerava da počne da koristi ovaj model detektora u svojim istraživanjima. U knjizi se nalazi i kompletno obrađena zakonska regulativa vezana za korišćenje bilo kog metal-detektora u amaterskim hobi istraživanjima, pa zbog toga treba da bude nezaobilazan pravni informator za sve hobi tragače kako ne bi došli u sukob sa zakonom tokom upražnjavanja svog hobija.

Dalje, knjiga sadrži prevedeno kompletno fabričko uputstvo za podešavanje i početno korišćenje Garrett GTI 2500 Pro metal-detektora.
Ipak, ovo fabričko uputstvo koje se dobija kupovinom uz detektor, sadrži samo početnička ali ne i profesionalna uputstva za korišćenje ovog izuzetnog dubinca, pa je, sa te strane, samo uvod u dalja profesionalna podešavanja i korišćenja koja u fabričkim uputstvima nigde nisu opisana.
Profesionalno podešavanje (korak po korak) opisano je detaljno u nastavku knjige i taj opis predstavlja autorov originalni doprinos profesionalnom podešavanju, korišćenju i rukovanju sa ovim modelom metal-detektora koja ga pretvaraju u izuzetnog dubinca sa fantastičnim perfomansama, bez obzira koja se sonda koristi tokom istraživanja.

Na samom kraju knjige dati su osnovni podaci o dubinskoj prospekciji metodom metal-detekcije koje svaki korisnik bilo kog metal-detektora treba da zna bez obzira da li je amater ili profesionalac.

Knjiga „VLF метал-детектор Garrett GTI 2500 Pro без тајни“ autora Zorana A. Živanovića pisana je ćirilicom uz zadržavanje i korišćenje originalni engleskih latiničnih naziva vezanih za pojedine operativne funkcije detektora i njegove upravljačke komande. Prevod originalnog fabričkog uputstva urađen je opisnom metodom bez korišćenja kompjuterskih translatora kako bi  takav prevod bio razumljiv svakom korisniku.

Knjiga je štampana crno-belom tehnikom na finom bezdrvnom papiru i mekom kolor povezu u formatu A5 (210 x 148 mm), na 170 strana.

Cena knjige je 50 eura a možete je naručiti direktno kod autora na E-mai adresu: sneshko2010@gmail.com ili na telefon: +381 63 84 17 822.

Slični članci