петак, 8. децембар 2023. - 21:19

Vilendorfska Venera

Vilendorfska Venera (ili Vilendorfska žena), je statueta ženske osobe, pronađena 1908. godine na paleolitskom nalazištu blizu Vilendorfa (Donja Austrija). Pretpostavlja se da je iz perioda od 24.000 do 22.000 godina pre naše ere. Pored „Ranjenog bizona“ naslikanog na tavanici pećine Altamira u severnoj Španiji, kao i crteža iz pećine Lasko u Francuskoj predstavlja remek-delo paleolitske umetnosti.

Umetnost ovog perioda uglavnom čine crteži životinja, poput jelena, bizona, mamuta, nosoroga i sklupture rađene u kamenu, glini i od životinjskih kostiju . Te statue malih dimenzija nazivaju se paleolitske venere.

Vilendorfska venera je praistorijski idol plodnosti i materinstva. Otkrio ju je i opisao austrijski arheolog Jozef Sombati (nem. Josef Szombathy). Statueta je visoka 11,1 cm, a oblikovana je od oolitskog krečnjačkog kamena obojenog crvenim okerom. Predstavlja žensku figuru, preuveličanih grudi, bedara i stomaka, koji naglašavaju vezu sa trudnoćom, dok su noge i ruke, izuzetno tanke i presavijene iznad grudi, kao i neproporcionalno mala stopala, sumarno oblikovani i zanemareni u obradi.

Paleolitski umetnik, ako izuzmemo veoma lepo urađenu predstavu kose (neobičnog ornamenta na glavi, koji se može shvatiti kao predstava „frizure“) nije posvetio pažnju oblikovanju ni jednog detalja na na licu. Cela statua ima jajoliki oblik kamena u kome je rađena.

Vilendorfska Venera se danas čuva u bečkom Prirodnjačkom muzeju (nem. Naturhistorisches Museum).

Slični članci