субота, 25. мај 2024. - 14:33

Razvoj Stare Grčke

Antička Grčka (često nazivana kao Stara Grčka ili Helenska civilizacija) je termin koji se u širokom kontekstu upotrebljava da bi opisao civilizaciju koja se razvila nad plemenima koji su govorili grčkim jezikom tokom starog veka. Specifičnije, termin Antička Grčka se odnosi na civilizaciju koja je počela da se uzdiže tokom 8. veka p. n. e. i periodom koji je usledio nakon propasti Mikenske civilizacije, i koja se razvila na području kontinentalne Grčke, Male Azije, Mediterana i obalama Crnog mora sve do 146. godine p. n. e. kada je Grčka osvojena od strane Rimske republike. Civilizacija Starih Grka se razvila širom područja istočnog Mediterana i danas se smatra uglavnom kao najvažnija civilizacija starog veka.

Slični članci