петак, 8. децембар 2023. - 20:26

Arheološke dragocenosti na Rudniku

Arheološka istraživanja na Rudniku ukazuju na prilike srednjevekovne Srbije, a pronađeni su i ostaci predrimske civilizacije, mada je sve to još u fazi ispitivanja, rekao je danas rukovodilac ovog projekta dr Dejan Radičević.

Arheološke iskopine na Rudniku

– Istraživanja se obavljaju na tri lokaliteta nedaleko od centra varošice Rudnik. To su Stacionar, imanje Nikića i lokalitet Madžarsko brdo u podnožju Male Kelje – rekao je Tanjugu Radičević, docent na Odeljenju za arheologinju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

On je kazao da na tom prostoru ranije nisu vršena arheološka iskopavanja, mada o njemu govori većina starijih istraživača, slažući se da se upravo na tim padinama visokog razmeđa, između podnožja Prlinskog visa i Rakića groba, nalaze ostaci velikog srednjovekovnog naselja.

– Prve podatke koji se mogu povezati sa ovim lokalitetima zabeležio je još Janko Šafarik 1865. godine u izveštaju o arheološkom putovanju koje je preduzeo po rudničkom i čačanskom kraju – istakao je Radičević.

Prema njegovim rečima, sada su pronađeni ostaci spratne palate sa lukovima, koja je služila kao mesto za stanovanje.
– Rudnik je bio urbana sredina sa dosta stanovnika. Na to ukazuju i pronađeni ostaci dve velike crkve, koje su bile namenjene za ktitorske sahrane – naglasio je Radičević.

On je naveo da arheološka istraživanja na Rudniku imaju najdužu tradiciju u Srbiji, ali nikada nisu sprovedena do kraja, što bi sada trebalo uraditi, s obzirom na to da se nailazi na dragocenosti koje nisu do sada poznate.

Ova istraživanja će, kako je kazao, biti nastavljena, ali se postavlja pitanje kakva će biti sudbina istraživanih objekata nakon završetka radova.
– Ukoliko bi se pristupilo konzervatorskim zahvatima, rekonstrukciji i prezentaciji arhitektonskih ostataka, Rudnik bi za kratko vreme, uz ulaganja koja nisu nerealna mogao dobiti arheološki park – kazao je Radičević.

Istraživanja se izvode u organizaciji Muzeja rudničko-takovskog kraja iz Gornjeg Milanovca, finansira ih Ministarstvo kulture, a u radove je uključeno deset studenata arheologije, koji na Rudniku obavljaju terensku praksu.

Blic.rs

Slični članci