недеља, 10. децембар 2023. - 21:54

Vizantija – izgubljeno carstvo

Vizantijsko carstvo se danas smatra jednom od najvažnijih civilizacija u istoriji, iako je termin Vizantija dugo vremena bio sinonim za propast i dekadenciju.

Vizantijsko carstvo ili Istočno rimsko carstvo je istorijski termin koji se koristi kako bi se opisalo helenizovano Rimsko carstvo. Prestonica Vizantije bila je u Konstantinopolju. Vizantinci su smatrali sebe Rimljanima i govorili su grčki jezik koji je bio dominatan u Istočnom Mediteranu.

Hrišćanska religija, rimska politička ideja i grčka civilizacija se smatraju stubovima Vizantijske civilizacije. Vizantija je dala veliki doprinos modernom svetu. Tokom njene hiljadugogodišnje istorije Vizantija je doživela brojne uspone i padove. U četiri jednosatne emisije upoznaćemo se sa vremenom nastajanja, građenja, uspona i trajanja, blagostanja, i procvata do neminovnog urušavanja.

Slični članci