недеља, 10. децембар 2023. - 22:16

Kraljevina Srbija

Period burnog XIX veka u srpskoj istoriji ostavio je duboke korene. Stekavši međunarodno priznanje na Berlinskom kongresu 1878. godine, Srbija je nedugo zatim 1882. g. postala i Kraljevina na čelu sa dinastijom Obrenović i sada prvim kraljem moderne srpske države, Milanom. Kako je ova dinastija neslavno završila svoje postojanje 1903. g. na čelo Srbije su ponovo došli potomci Karađorđevi, koji su slavno vodili Srbiju kroz dva Balkanska rata, a potom i herojski kroz Prvi svetski rat, da bi po završetku istog svoju krvlju stečenu državu zamenili za jednu jugoslovensku.

Slični članci