понедељак, 20. мај 2024. - 04:19

Kovani novac Kraljevine SHS i Kraljevine Jugoslavije

 Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenac

 

5 Пара 1920   /  5 Para 1920
Zn 98,5%, Cu1,5%
18,8 mm – 2,6 g
U opticaju: 12.12.1920 – 30.11.1932
Obod – Gladak

 

10 Пара 1920   /  10 Para 1920
Zn 98,5%, Cu 1,5%
20,85 mm – 1,5 g
U opticaju: 12.12.1920 – 30.11.1932
Obod – Gladak

 

25 Пара 1920   /  25 Para 1920
Ni 25%, Cu 75%
24 mm – 5,7 g
U opticaju: 12.12.1920 – 30.11.1932
Obod – Gladak

 50 Пара 1925   /  50 Para 1925
Cu 75%, Ni 25%
18 mm – 2,5 g
U opticaju: 05.09.1925 – 25.12.1941
Obod – Nazupčen

 1 Динар 1925  /  1 Dinar 1925
Cu 75%, Ni 25%
23 mm – 5 g
U opticaju: 05.09.1925 – 25.12.1941
Obod – Nazupčen

 2 Динара 1925  /  2 Dinara 1925
Cu 75%, Ni 25%
27 mm – 10 g
Postoje dve varijante ovog izdanja sa i bez oznake kovnice ”Poissy”
Obod – Nazupčen
U opticaju: 5.09.1925 – 25.12.1941
Kovnica – POISSY  –  Paris

 20 Динара 1925  /  20 Dinara 1925
Au 90%, Cu 10%
21 mm – 6,45 g
Obod – Nazupčen
U opticaju: 1926 – 11.05.1931
Kovnica – POISSY  –  Paris

 

Kraljevina Jugoslavija

 

 10 Динар 1931  /  10 Dinara 1931
Ag 50%, Cu 40%, Ni 5%, Zn 5%
25 mm – 7 g
U opticaju : 18.07.1932 – 28.2.1941
Ковница  /Kovnica

POISSY – Paris (sa oznakom kovnice)  &  LONDON  (bez oznake kovnice)
Obod – Nazupčen

 20 Динар 1931  /  20 Dinara 1931
Ag 50%, Cu 40%, Ni 5%, Zn 5%
31 mm – 14 g
U opticaju : 18.07.1932 – 31.08.1940
KOVNICA A.D. – Beograd
Obod – Nazupčen

 50 Динар 1932  /  50 Dinara 1932
Ag 50%, Cu 40%, Ni 5%, Zn 5%
36 mm – 22 g
U opticaju : 23.01.1933 – 18.08.1940
Ковница  / Kovnica

КOVNICA А.D.  (sa oznakom kovnice)  &  LONDON  (bez oznake kovnice)
Obod – natpis  BOG ČUVA JUGOSLAVIJU

 1 Dukat 1931 -1934
Au 98,61%, Cu 1,39%
19,75 mm – 3,48 g
Postoje dve vrste žiga na seriji iz 1931: Klas i Ptice
Žig na seriji iz 1932, 1933, 1934 : Klas
Obod – Nazupčen

 4 Dukata 1931 – 1933
Au 98,61%, Cu 1,39%
39,5 mm – 13,96 g
Postoje dve vrste žiga na seriji iz 1931: Klas i Ptice
Žig na seriji iz 1932, 1933, : Klas
Svi regularni primerci Jugoslovenskog dukata kovani su u kovnici:
“ KOVNICA A.D. “ – Beograd

 25  Пара 1938 / 25 Para 1938
Cu 98%, Al 2%
20 mm – 2,5 g
KOVNICA  A.D. – Beograd
U opticaju : 21.11.1940 – 26.10.1942
Obod – Gladak
U sredini rupa

 50  Пара 1938   / 50 Para 1938
Cu 91%, Al 9%
18 mm – 2 g
KOVNICA  A.D. – Beograd
U opticaju : 16.08.1939 – 26.10.1942
Obod – Gladak

 

 1 Динар 1938   / 1 Dinar 1938
Cu 91%, Al 9%
21 mm – 3,5 g
KOVNICA  A.D. – Beograd
U opticaju : 20.10.1939 – 26.10.1942
Obod – Gladak

 

2 Динарa  1938   / 2 Dinara 1938
Cu 91%, Al 9%
24,5 mm – 5 g
KOVNICA  A.D. – Beograd
Postoje dve varijante : veća i manja kraljevska kruna
U opticaju : 16.08.1939 – 26.10.1942
Obod – Gladak

 10 Динарa  1938   / 10 Dinara 1938
Ni 100%
23 mm – 5 g
KOVNICA  A.D. – Beograd
U opticaju : 31.05.1940 – 03.03.1942
Obod – Nazupčen

 

20 Динарa  1938   /  20 Dinara 1938
Ag 75%, Cu 25%
27 mm – 9 g
KOVNICA  A.D. – Beograd
U opticaju : 16.08.1939 – 03.03.1942
Obod : natpis – BOG ČUVA JUGOSLAVIJU

 

50 Динарa  1938   / 50 Dinara 1938
Ag 75%, Cu 25%
31 mm – 15 g
KOVNICA  A.D. – Beograd
U opticaju : 16.08.1939 – 03.03.1942
Obod sa natpisom – BOG ČUVA JUGOSLAVIJU

Slični članci