недеља, 10. децембар 2023. - 20:40

Arheološka nalazišta u Srbiji

 • Arheološko nalazište na potesu Ordina, Gornje Karačevo, Kosovska Kamenica
 • Akuminkum, Stari Slankamen, Inđija
 • Antički lokalitet- Gumurište., Surkiš, Podujevo
 • Antički Singidunum, Beograd, Beograd-Stari Grad
 • Antički Taurunum, Zemun, Beograd-Zemun
 • Arheološki lokalitet, Peć, Peć
 • Arheološki lokalitet – Kod crkve, Račak, Štimlje
 • Arheološki lokalitet – praistorijske gradine, Belaćevac, Kosovo Polje
 • Arheološki lokalitet „Gradina“, Klinavac, Klina
 • Arheološki lokalitet „Predionica“, Priština, Priština – grad
 • Arheološki lokalitet „Selište“, Dolac, Klina
 • Arheološki lokalitet Glavnik, Bandulić, Lipljan
 • Arheološki lokalitet Gradina, Klečka, Lipljan
 • Arheološki lokalitet Gradina, Podujevo, Podujevo
 • Arheološki lokalitet Gradine, Drsnik, Klina
 • Arheološki lokalitet Ilirske gradine, Suva Reka, Suva Reka
 • Arheološki lokalitet Kaljaja, Teneš Do, Priština – grad
 • Arheološki lokalitet Kaljaja., Balovac, Podujevo
 • Arheološki lokalitet na potesu Kod crkve, Bob, Kačanik
 • Arheološki lokalitet na potesu Požig, Bela Crkva, Orahovac
 • Arheološki lokalitet na potesu Priboj, Grnčar, Vitina
 • Arheološki lokalitet Tumuli, Donja Grlica, Uroševac
 • Arheološki lokalitet, Gradina, Ariljača, Kosovo Polje
 • Arheološki lokaliteti na području hidro-sistema Gazivode, Arheološki lokaliteti na području hidro-sistema Gazivode, Zubin Potok
 • Arheološko nalazište, Vranovac, Peć
 • Arheološko nalazište, Dobri Do, Peć
 • Arheološko nalazište na brdu Čečan, Dubovac, Vučitrn
 • Arheološko nalazište na lokalitetu Poljanice, Glavnik, Podujevo
 • Arheološko nalazište na potesu Porodimlje., Malopoljce, Štimlje
 • Basijana, Donji Petrovci, Ruma
 • Brdo Gradiš, Geđe, Orahovac
 • Velika humka, Pilatovići, Požega
 • Viminacium, Kostolac, Požarevac
 • Vinča-lokalitet Beli breg, Vinča, Beograd-Grocka
 • Visibaba, arheološki lokalitet – Blaškovina, selo Visibaba, Požega
 • Visibaba, arheološki lokalitet – Bolnica, selo Visibaba, Požega
 • Visibaba, arheološki lokalitet – Varošište, selo Visibaba, Požega
 • Visibaba, arheološki lokalitet – Savinac, selo Visibaba, Požega
 • Visibaba, arheološki lokaliteti – Vesovina i Krčevina, selo Visibaba, Požega
 • Galič, ostaci antičkog građevinskog kompleksa, Ibarska Slatina, Leposavić
 • Gamzigrad, Gamzigrad, Zaječar
 • Gomolava, Hrtkovci, Ruma
 • Grad, Dupljaja, Vršac
 • Grad-Starčevo, Starčevo, Pančevo
 • Gradac, Gradac, Batočina
 • Gradina, Novi Rakovac, Beočin
 • Gradina na Bosutu, Vašica, Šid
 • Gradište, Iđoš, Kikinda
 • Gradište – arheološki lokalitet, Trpeza, Vitina
 • Gradište- arheološki lokalitet, Gornje Gadimlje, Lipljan
 • Deo rimskog Limesa,Trajanova tabla i deo puta, Kostol, Kladovo
 • Dobri Do, ilirski tumul, Peć, Peć
 • Drengrad, selo Bregovina, Prokuplje
 • Židovar, Orašac, Vršac
 • Žitna Pijaca Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica
 • Kalakača, Beška, Inđija
 • Karataš, Sip, Kladovo
 • Kastelum Onagrinum, Begeč, Novi Sad
 • Kraku Lu Jordan, Brodice, Kučevo
 • Krušec – arheološko nalazište, Peć, Peć
 • Kulina (Balajnac), Gradište, Merošina
 • Lepenski Vir, , Majdanpek
 • Lokalitet Gladnice – Slovenska nekropola, Gračanica, Priština – grad
 • Lokalitet Gladnice na potesu Bapče, Gračanica, Priština – grad
 • Lokalitet Gradina, Postanje, Novi Pazar
 • Lokalitet Gradina – ranovizantijska grobnica, Stanišor, Gnjilane
 • Lokalitet Kaljaja, Burnik, Uroševac
 • Lokalitet kod Švanjskog mosta, Uiz, Đakovica
 • Lokalitet na potesu Latkavica, Gornje Dobrevo, Kosovo Polje
 • Lokalitet na potesu Ligata, Donje Stanovce, Vučitrn
 • Lokalitet Podvodno polje, Drsnik, Klina
 • Lokalitet Polje urni, Donja Brnjica, Priština – grad
 • Lokalitet Polje urni, Donja Brnjica, Priština – grad
 • Lokalitet Selište, Banjica, Vučitrn
 • Lokalitet Selište, Vrnica, Vučitrn
 • Lokalitet u Grgurevcima, Grgurevci, Sremska Mitrovica
 • Lokalitet u centru Mališeva – tumuli, Mališevo, Orahovac
 • Lokalitet Crkvine – u okviru šireg područja Municipijuma DD, Vuča, Leposavić
 • Lokalitet Crkvište Sv. Bogorodice, Štupelj, Klina
 • Matejski brod, Novi Bečej, Novi Bečej
 • Mediana, lokalitet Brzi Brod, Niš Bulevar Veljka Vlahovića bb, Niš-Mediana
 • Mihaljevačka šuma, Čortanovci, Inđija
 • Novo Selo – rimski kastel – fortifikacija, Novo Selo, Vučitrn
 • Ostaci vizantijske bazilike, Nerodimlje, Uroševac
 • Ostaci kasnoantičke grobnice, Ogošte, Kosovska Kamenica
 • Ostaci kasnoantičkog naselja, Gornja Gušterica, Lipljan
 • Ostaci ranohrišćanske bazilike, Banjica, Istok
 • Peres, Hajdukovo, Subotica
 • Pećina Risovača, Aranđelovac, Aranđelovac
 • Pontes, Kostol, Kladovo
 • Potes „Tuma-Kamena“, Zaskok, Uroševac
 • Potes Veliko Polje – tumuli, Jerli Sodovina, Vitina
 • Potes Gogin Vir, Babuš, Uroševac
 • Potes Gomula, Vlaštica, Gnjilane
 • Potes Grančarica, Koretište, Gnjilane
 • Potes Ilijina glava, Velikince, Gnjilane
 • Potes Maskit- Kod crkve, arheološko nalazište, Ljubižda, Orahovac
 • Potes Ograđe- arheolški lokalitet, Rabovce, Lipljan
 • Praistorijski arheološki lokalitet., Rudnik, Srbica
 • Ravna – Timacum Minus, Ravna, Knjaževac
 • Radavačke pećine, Radavac, Peć
 • Ranovizantijska grobnica sa freskama, Niš (Jagodin mala) Kosovke devojke 6, Niš-Pantelej
 • Remesiana, Bela Palanka, Bela Palanka
 • Rimska grobnica u Brestoviku, Brestovik, Beograd-Grocka
 • Rudna Glava, Rudna Glava, Majdanpek
 • Sirmijum, Sremska Mitrovica, Sremska Mitrovica
 • Titelski plato, Titel, Titel
 • Turski Šanac, Bačka Palanka, Bačka Palanka
 • Ulpijana, Gračanica, Priština – grad
 • Humka kod Varcalove vodenice, Ruma, Ruma
 • Humska čuka, Hum, Niš-Crveni Krst
 • Caričin grad, Prekopčelica, Lebane
 • Crkvine, Horgoš, Kanjiža
 • Čarnok, Vrbas, Vrbas
 • Čelarevo, Čelarevo, Bačka Palanka

Slični članci