петак, 8. децембар 2023. - 17:48

Ungventarijum

Ungventarijum
Rimski stakleni ungventarijum

Ungventarijum ili balsamarijum (lat. unguentarium) je vrsta posuda od stakla ili keramike u kojima su se čuvali mirisi ili mirišljave masti, a koje su otkrivene na velikom broju helenističkih i rimskih lokaliteta. Većina ovih posuda je nalažena u grobovima, po čemu su ranije dobile ime lakrimarijum (lat. lacrimarium) – posuda za skupljanje suza koje su isplakane za pokojnikom.

Ugventarijum je prvobitno istočnjački proizvod, gde su mirisi i ulja proizvođena.

Balsamariji mogu biti različitih oblika. Tokom 1. veka najrašireniji je bio kapljičasti balsamarij, sa manje ili više profilisanim obodom i zaobljenim ili blago zašiljenim dnom, koji se javlja od vremena Nerona i Flavijevaca. Često su plavo-zelene boje.

Tokom 1. veka u doba Klaudija javljaju se i toaletne boce, većih dimenzija, kod kojih telo čini polovinu cele boce.

Kendlstik ili balsamarij u obliku svećnjaka, sa proširenim recipijentom, blago uvučenim dnom, dugčkim vratom i profilisanim obodom je treći tip posuda za čuvanje mirisa i ulja.

Slični članci