недеља, 21. април 2024. - 19:05

Ojnohoe

Oinohoe
Oinohoe iz perioda oko 600. godine p. n. e. koji se danas nalazi u Luvru

Ojnohoe (grč. Οινοχόη) je antički krčag sa trolisnim otvorom, jedna podvrsta krčaga sa jednom drška. U početku je vrat bio jasno odvojen od ramena, ali se vremenom ova razlika gubi. Javlja se tokom klasičnog perioda grčke keramike, ali je korišćen i tokom Renesanse i neoklasičnog perioda 18. veka.

Slični članci