уторак, 5. март 2024. - 07:38

Hadra vaze

Hadra hidrija
Hadra hidrija

Hadra vaze predstavljaju grupu helenističkih keramičkih posuda sa svetlom osnovom, koje su ime dobile po nekropoli u Aleksandriji, mestu gde su otkrivene. Datuju se u period između 259. i 212. godine p. n. e. Budući da su u doba helenizma metalne posude bila ne velikoj ceni, keramičari podražavaju metalne posude kako u oblicima tako i u načinima ukrašavanja.

Hadra vaze imaju poreklo u narodnoj umetnosti. Slikani ornament je ramenu posude. Predstavljeni su muzički instrumenti, biljke ili životinje, kao i nagi Eroti ili Nika između tronožaca.

Slični članci