петак, 8. децембар 2023. - 19:39

Kulturno blago iz Srbije vraća se u Hrvatsku

Komisija za povraćaj kulturnih dobara odlučila je i da se arhivska građa iz Vukovara privremeno smeštena u Vojvodini vrati krajem maja, a vratiće se i 533 predmeta arheološke zbirke Muzeja u Kninu

Manastir Krka – mesto gde bi trebalo da se vrate ikone SPC (Foto SPC)
Manastir Krka – mesto gde bi trebalo da se vrate ikone SPC (Foto SPC)

Predmeti koji će biti vraćeni u Knin potiču sa lokaliteta Dolina, Polača, Vrpolje, Markovac i Burnum. Postignut je dogovor i da se prihvati zahtev porodice Desnica, tako da se u što kraćem roku naslednicima omogući povraćaj umetničke i arhivske kolekcije ove porodice koja se trenutno nalazi na privremenom čuvanju u Muzeju Srpske pravoslavne crkve.

Srpska strana nije prihvatila predlog predstavnika Hrvatske da kulturno blago Srpske pravoslavne crkve bude smešteno u privremene depoe u Hrvatskoj. Uslov Srbije je da kulturno blago SPC mora da bude vraćeno na mesto sa koga je spaseno ili da se smesti u odgovarajuće riznice SPC u Hrvatskoj.

Ovo je bio prvi zvaničan sastanak komisije u novom sastavu. U februaru je srpski deo komisije posetio smeštajne i izlagačke uslove u Dalmatinskoj i Slavonskoj eparhiji, dok je hrvatski deo komisije prethodne nedelje obišao depoe ustanova u Srbiji u kojima je smešteno kulturno blago koje je predmet povraćaja. U narednom periodu očekuju se nastavak saradnje i dalji razgovori na rešavanju svih otvorenih pitanja.

Članovi komisije bili su još angažovani na lokalitetima u Hrvatskoj i nisu želeli da daju dodatna objašnjenja u vezi sa ovim predlozima. Komisiju čine Asja Drača Muntean, pomoćnik ministra u Sektoru za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte u Ministarstvu kulture i informisanja (predsednik), Igor Jovičić, sekretar Ministarstva kulture i informisanja, episkop slavonski gospodin Jovan Ćulibrk, Bojana Ristić, ministar savetnik u Odeljenju za međunarodnu kulturnu, prosvetnu, naučnu, tehnološku i sportsku saradnju Ministarstva spoljnih poslova, Zoran Vapa, direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture – Petrovaradin, Vladimir Radovanović, upravnik Muzeja Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, Dejan Radovanović, viši stručni saradnik u Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture – Petrovaradin, sekretar Komisije je Gabrijela Masleša, savetnik u Sektoru za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte Ministarstva kulture i informisanja.

U ranijoj izjavi za „Politiku” članovi srpskog dela Mešovite komisije za povraćaj kulturnih dobara iz Srbije u Hrvatsku istakli su da će kulturno blago biti vraćeno samo tamo odakle je sklonjeno za vreme rata devedesetih godina prošlog veka, kao i da ako nema crkve, ako je ona, na primer, srušena tokom rata i nije obnovljena, neće biti ni vraćanja kulturnog blaga. To je stav koji su zastupali i na sastanku sa članovima hrvatskog dela komisije.

Inače, predloga sa hrvatske strane da kulturno blago koje ne može da se vrati tamo odakle je sklonjeno, bude smešteno na neko drugo mesto bilo je i ranije. Andrea Zlatar Violić, doskorašnja ministarka kulture Republike Hrvatske, je 2012. godine rekla da postoji ideja da se u Ernestinovu kod Osijeka otvori muzej za eksponate koji se ne mogu vratiti u svoja matična područja.

Vladika dalmatinski Fotije, koji je na čelu eparhije iz koje je spaseno najviše predmeta koji su još uvek na listi za vraćanje, u nedavnom intervjuu „Politici” objasnio je da povratak kulturnog blaga i povratak naroda mora biti paralelan proces. On je tada izjavio i da je za Srpsku pravoslavnu crkvu neprihvatljivo da budućnost Srba u Dalmaciji bude u muzejima.

U okviru rada Mešovite komisije za povraćaj kulturnih dobara do sada je u Hrvatsku vraćeno više od 20.000 inventarskih jedinica, kulturnih dobara sklonjenih iz crkava, manastira, muzeja, privatnih kolekcija. Od 2012. godine Hrvatska od Srbije potražuje nešto više od 1.000 predmeta, uglavnom ikona koje su vlasništvo SPC u Hrvatskoj, ali i predmeta iz privatnih kolekcija i institucija kulture. Sporazumom o povraćaju kulturnih dobara, Srbija je preuzela na sebe obavezu restauracije i konzervacije kulturnog blaga evakuisanog iz Hrvatske, dok je Hrvatska preuzela na sebe da obezbedi odgovarajuće uslove za povraćaj.

(Politika)

Slični članci