понедељак, 20. мај 2024. - 04:31

Ljudi su značajno smanjili populaciju mamuta pre 30 hiljada godina

Istraživači sa Univerziteta Tubingen u Nemačkoj u novoj studiji navode da su ljudi lovom značajno smanjili populaciju mamuta u zapadnoj Evropi pre 30 hiljada godina, prenosi portal Past Horizons.

Arheolozi su analizirali kosti, zube i kljove iz Gravetijanske ere (30 do 22 hiljade godina pre nove ere), kako bi dokazali da su klimatski uslovi kao i zalihe vode i hrane bili povoljni za gigantske biljojede.

Ipak, istraživanje je pokazalo da se populacija mamuta naglo smanjila u tom periodu.

Detaljna istraživanja ukazala su na vezu između nestanka mamuta i intezivnog lova od strane ljudi.

Analizirali su kompoziciju stabilnih izotopa u kostima mamuta, konja i irvasa. Relativna količina izotopa ugljenika, sumpora i azota ukazala je na to da se klimatski uslovi, kao i okruženje, nisu menjali.

Kako nije bilo značajnijih promena u kilmatskim uslovima epohe, to nas direktno upućuje da je se populacija mamuta na prostorima zapadne Evrope smanjila zbog ljudskog uticaja.

Slični članci