петак, 8. децембар 2023. - 16:20

Jugoslavenski dukati

Zlatni dukati nisu novac u zakonskom smislu reči dukati su samo komadi zlata uobličeni u formu sličnu kovanom novcu kako bi se njima lakše rukovalo i za koje emitent garantira da imaju određenu masu i čistoću.

Kao i ostale zemlje u to doba i Kraljevina Jugoslavija je kovala jednostruke i četverostruke dukate počevši sa 1931. godinom.

Jednostruki dukati Kraljevine Jugoslavije

Jednostruki dukati imali su na licu portret kralja Aleksandra I. Karađorđevića, a na naličju državni grb.

Osnovne karakteristike jednostrukih dukata:
sastav: 98,61% Au, 1,39% Cu
prečnik: 19,75 mm
masa: 3,49 g (0,1106 oz AGW)
obod: nazupčan

Četverostruki dukati Kraljevine Jugoslavije

Četverostruki dukati imali su na licu portrete kralja Aleksandra I. Karađorđevića i Kraljice Marije, a na naličju državni grb.

Osnovne karakteristike četverostrukih dukata:
sastav: 98,61% Au, 1,39% Cu
prečnik: 39,5 mm
masa: 13,96 g (0,4425 oz AGW)
obod: nazupčan

Propisi o dukatima

„Zakonom o novcu Kraljevine Jugoslavije (Službene novine broj 104 A od 11. V. 1931. godine) određeno je, da je novčana jedinica dinar koji odgovara vrednosti od 26,5 mlgr čistog zlata. Dukate, kovane u vremenu 1931-1934 Zakon ne spominje kao novac, pa su oni žigosani (puncom) kao što se to radi i sa drugim predmetima od plemenitog metala. Njihovo je kovanje regulisano „Pravilnikom“.

Propis na kojem se temelji kovanje zlatnih jugoslavenskih dukata 1931-1934 godine izgleda ovako:

Na osnovu saglasne odluke Gospodina Predsednika Ministarskog saveta br. 1641, od 13. jula 1930. godine, date po rešenju br. 11-10225, od 21. maja 1930 godine, propisujem sledeći

PRAVILNIK
o kovanju dukata sa likovima Njihovih Veličanstava Kralja Aleksandra I i Kraljice Marije
i puštanju tih dukata u promet

Član 1.
Kovanje dukata sa likovima Njihovih Veličanstava Kralja Aleksandra I i Kraljice Marije po obrascu, utvrđenom od strane Ministarstva finansija sporazumno sa Kancelarijom Njegovog Veličanstva Kralja, dozvoljava se ustanovama akcionarskog tipa, čiji uplaćeni kapital iznosi najmanje 3,000.000 dinara.

Član 2.
Ustanove, koje se žele bavirti kovanjem dukata, dužne su dobiti za to naročito odobrenje Ministarstva finansija.

Član 3.
Ustanove, kojima se odobri kovanje dukata, dužne su kovati u vlastitim kovnicama u zemlji, uređenim po svim tehničkim propisima u pogledu izrade i kontrole.

Član 4.
Novo iskovani dukati moraju biti istog oblika, težine i finoće kao i stari dukati.
Dukati nisu novac, već – roba.

Član 5.
Oblik novih dukata je ovakav:

Veliki dukat ima sa jedne strane likove sa poprsjem Nj. V. Kralja i Kraljice, a okolo natpis: „Kralj Aleksandar I Kraljica Marija“. Sa druge strane (naličje) nalazi se državni grb – dvoglavi orao. Okolo grba nalazi se sledeći natpis: „Kraljevina Jugoslavija 1931“, a ispod grba „Dukata 4 Dukata“.

Mali dukat ima sa jedne strane lik Nj. V. Kralja, a okolo ovoga natpis: „Aleksandar I Kralj Jugoslavije“. Sa druge strane (naličje) nalazi se državni grb – dvoglavi orao. Okolo grba nalazi se sledeći natpis: „Kraljevina Jugoslavija 1931“, a ispod grba: „Dukat 1 Dukat“.

Član 6.
Novo iskovani dulkat imaće, kao i stari, finoću 986 1/9.
Veliki dukati imaće težinu 13,9636 grama, a u prečniku 39,5 milimetara.
Mali dukati imaće težinu 3,4909 grama, a u prečniku 19,75 milimetara.
Od ove se mere u sadržajum i težini može u kovanju dukata otstupiti i to: u sadržaju najviše do 0,003 iznad ili ispod, a u težini do 0,00125 iznad ili ispod normale gore određene.

Član 7.
Novo iskovani dukati mogu se pustiti u promet tek pošto budu žigosani od strane državne kontrole mera i dragocenih metala i pregledani od strane tehničkih organa Ministarstva finansija u pogledu pravilne izrade.

Član 8.
Trgovci dukatima dužni su na zahtev državnih kontrolnih organa staviti im na raspoloženje radi pregleda kako knjige po kojima je vođena kupovina i prodaja dukata, tako i same dukate koji se neprodati nalaze u radnji.

Član 9.
Zabranjuje se svaka prodaja dukata na otplatu ako se ti dukati odmah ne uručuju njihovom kupcu.

Član 10.
Novoiskovani dukati mogu se prodavati i za stare dukate po vrednosti zlata, koje se sadrži u starim dukatima.

Član 11.
Povučeni stari dukat putem zamene za nove ne mogu se više puštati u promet već moraju biti ustupljeni ovlašćenim kovnicama ili zlatarima na izradu novih dukata ili drugog nakita ili stvari.

Član 12.
Svako otstupanje od ovih propisa kako u pogledu kovanja dukata tako i u pogledu trgovanja sa dukatima kazniće se pismenom opomenom, a u težim i ponovnim slučajevima i oduzimanjem dozvole za kovanje dukata ili zabranom trgovanja dukatima.

Rešenja po ovim predmetima donosiće Ministar finansija na os-novu utvrđenih krivica po referatima Odeljenja državnog računovodstva i budžeta.

Protiv ovih rešenja može se žaliti Državnom Savetu u roku Zakonom predviđenom.

Član 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu od dana objave u „Službenim novinama“.

Žigosanje dukata

Budući da dukati nisu novac nego roba, na njih su stavljane državne oznake (žigovi) koji garantuju čistoću zlata. Žigovi koji su stavljani na jugoslavenske dukate su „klas“, „ptice“ i „mač“.

Kraljevina Jugoslavija 1 dukat 1931. Aleksandar I. Karađorđević

Kraljevina Jugoslavija 1 dukat 1931. – žig „klas“ sastav: 98,61% Au, 1,39% Cu prečnik: 19,75 mm masa: 3,49 g (0,1106 oz AGW) obod: nazupčan u prodaji: od 1931. opis: kralj Aleksandar I. / državni grb autori: Richard Placht i Joseph Prinz emisija: 150.000 kom.
Kraljevina Jugoslavija 1 dukat 1931. – žig „klas“
sastav: 98,61% Au, 1,39% Cu
prečnik: 19,75 mm
masa: 3,49 g (0,1106 oz AGW)
obod: nazupčan
u prodaji: od 1931.
opis: kralj Aleksandar I. / državni grb
autori: Richard Placht i Joseph Prinz
emisija: 150.000 kom.
Kraljevina Jugoslavija 1 dukat 1931. – žig „ptice“ sastav: 98,61% Au, 1,39% Cu prečnik: 19,75 mm masa: 3,49 g (0,1106 oz AGW) obod: nazupčan u prodaji: od 1931. opis: kralj Aleksandar I. / državni grb autori: Richard Placht i Joseph Prinz emisija: 50.000 kom.
Kraljevina Jugoslavija 1 dukat 1931. – žig „ptice“
sastav: 98,61% Au, 1,39% Cu
prečnik: 19,75 mm
masa: 3,49 g (0,1106 oz AGW)
obod: nazupčan
u prodaji: od 1931.
opis: kralj Aleksandar I. / državni grb
autori: Richard Placht i Joseph Prinz
emisija: 50.000 kom.

Kraljevina Jugoslavija 1 dukat 1932. Aleksandar I. Karađorđević

Kraljevina Jugoslavija 1 dukat 1932. – žig „klas“ sastav: 98,61% Au, 1,39% Cu prečnik: 19,75 mm masa: 3,49 g (0,1106 oz AGW) obod: nazupčan u prodaji: od 1932. opis: kralj Aleksandar I. / državni grb autori: Richard Placht i Joseph Prinz emisija: 70.000 kom.
Kraljevina Jugoslavija 1 dukat 1932. – žig „klas“
sastav: 98,61% Au, 1,39% Cu
prečnik: 19,75 mm
masa: 3,49 g (0,1106 oz AGW)
obod: nazupčan
u prodaji: od 1932.
opis: kralj Aleksandar I. / državni grb
autori: Richard Placht i Joseph Prinz
emisija: 70.000 kom.

Kraljevina Jugoslavija 1 dukat 1933. Aleksandar I. Karađorđević

Kraljevina Jugoslavija 1 dukat 1933. – žig „klas“ sastav: 98,61% Au, 1,39% Cu prečnik: 19,75 mm masa: 3,49 g (0,1106 oz AGW) obod: nazupčan u prodaji: od 1933. opis: kralj Aleksandar I. / državni grb autori: Richard Placht i Joseph Prinz emisija: 40.000 kom.
Kraljevina Jugoslavija 1 dukat 1933. – žig „klas“
sastav: 98,61% Au, 1,39% Cu
prečnik: 19,75 mm
masa: 3,49 g (0,1106 oz AGW)
obod: nazupčan
u prodaji: od 1933.
opis: kralj Aleksandar I. / državni grb
autori: Richard Placht i Joseph Prinz
emisija: 40.000 kom.

Kraljevina Jugoslavija 1 dukat 1934. Aleksandar I. Karađorđević

Kraljevina Jugoslavija 1 dukat 1934. – žig „klas“ sastav: 98,61% Au, 1,39% Cu prečnik: 19,75 mm masa: 3,49 g (0,1106 oz AGW) obod: nazupčan u prodaji: od 1934. opis: kralj Aleksandar I. / državni grb autori: Richard Placht i Joseph Prinz emisija: 2.000 kom.
Kraljevina Jugoslavija 1 dukat 1934. – žig „klas“
sastav: 98,61% Au, 1,39% Cu
prečnik: 19,75 mm
masa: 3,49 g (0,1106 oz AGW)
obod: nazupčan
u prodaji: od 1934.
opis: kralj Aleksandar I. / državni grb
autori: Richard Placht i Joseph Prinz
emisija: 2.000 kom.

Slični članci