петак, 22. септембар 2023. - 17:06

Šta otkriva pismo rimskog vojnika staro 1.800 godina

Izveštaj o transkrpciji i prevodu drevnog pisam objavljen je u časopisu „Lajvsajens“, a pismo se trenutno nalazi u Biblioteci Benkroft, pri Univerzitetu Kalifornije u Berkliju.

Pismo koje je rimski vojnik iz Egipta Aurelius Polion, koji je kao dobrovoljac služio u jednoj od legija u Evropi, pre 1.800 godina napisao svojoj porodici otkriva da su i u to vreme ljudi brinuli slične brige kao i danas. Pismo nagoveštava da su mladićevi odnosi sa majkom i ostatkom porodice zbog nečega poremećeni, ali i da mu nedostaju, i da jedva čaka da ih ponovo vidi.

Pismo je adresirano na vojnikovu majku (pekarku po zanimanju), brata i sestru:

-Molim se da svi budete zdravi, danju i noću, i klanjam se svim bogovima za vas. Stalno vam pišem, ali vi ne mislite na mene. Brinem za vas, jer mi nikada niste pisali, da znam kako ste, i ako vam ja često šaljem pisma…piše između ostalog Aurelius Polion.

Pismo je pre više od sto godina pronašla arheološka ekspedicija koju su prevodili Benerd Grenfel i Artur Hant, ispred jednog hrama u egipatskom gradu Tebtunisu, ali prevedeno je tek sada, pošto je Grent Adams, doktorant na Univezitetu Rajs, uz pomoć infracrvenih snimaka uspeo da učini čitljivom većinu teksta.

Vojnik dalje tvrdi da je porodici napisao šest pisama, ali da odgovora nije bilo – što nagoveštava da su odnosi u porodici zbog nečega poremećeni:

– Dok smo bili u Panoniji slao sam pisma, ali vi se prema meni ponašate kao prema strancu. Dobiću odsustvo od konzularnog (komandanta), i doći ću kod vas, da biste znali da sam vam brat. – zaključuje Polion na kraju, dok su na poleđini pisma data uputstva pismonoši da pismo preda ratnom verteranu po imenu Akvicijus Leon, koji će ga uručiti vojnikovoj porodici.

Rimska imperija je u to vreme imala sistem vojne pošte, ali izgleda da ga Polion nije koristio, već se više pouzdao u veterana Leona.

Izveštaj o transkrpciji i prevodu drevnog pisam objavljen je u časopisu „Lajvsajens“, a pismo se trenutno nalazi u Biblioteci Benkroft, pri Univerzitetu Kalifornije u Berkliju.

Da li ga je vojnikova porodica primila, i da li je Aurelijus Polion imao prilike da svoje najbliže ponovo vidi i da izgladi odnose sa njima, nažalost nikada nećemo doznati.

Izvor: Blic

Slični članci