недеља, 10. децембар 2023. - 21:30

Neophodan zakon koji bi štitio arheološka nalazišta

Iako u Srbiji postoji potreba za zaštitom arheoloških lokaliteta, ne postoji i zakon koji predviđa službena lica u ovoj oblasti, pa volonteri koji se bave zaštitom lokaliteta nemaju odgovarajuća ovlašćenja. Neki značajni lokaliteti, poput kasnoantičkog nalazišta Feliks Romulijana, dobro su čuvani, međutim neophodan je zakon koji bi što pre zaštitio sva nalazišta u Srbiji.
Govori: Bora Dimitrijević, direktor Narodnog muzeja u Zaječaru.

Slični članci