недеља, 10. децембар 2023. - 22:05

Orden slobode

Orden slobode je bio najviše vojno odlikovanje u Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Dodeljivao se za izvanredne uspehe u rukovođenju i komandovanju vojnim jedinicama, a njime su bili odlikovani i strani državljani.

Ustanovljen je 9. juna 1945. godine, a do 1955. dodeljivalo ga je Predsedništvo AVNOJ-a, odnosno Prezidijum Narodne skupštine FNRJ, a posle Predsednik Republike.

Predloge za odlikovanje Ordenom slobode donosili su Savezno izvršno veće, republička izvršna veća, savezni sekretar za spoljne poslove i savezni sekretar za narodnu odbranu.

Posle raspada SFRJ, Orden slobode je uvršten u odlikovanja Savezne Republike Jugoslavije, odnosno Državne zajednice Srbije i Crne Gore.

Ordenski znak sa zamenicom
Ordenski znak sa zamenicom
Opis

Orden slobode izrađen je od zlata u obliku pravilne petokrake zvezde, prečnika 68mm.

U sredini zvezde nalazi se, kao najuzvišeniji deo ordena, brilijant, prečnika 6mm, oivičen jednim krugom rubina.

Ispod brilijanta, u sredini, ukršta se pet zlatnih mačeva, čiji se vrhovi pružaju u pravcu kraka zvezde.

Površina zvezde je ispunjena rubinima, a kraci zvezde oivičeni su nizom brilijanata u širini od 3mm.

Između kraka zvezde izviruju vrhovi druge, manje zvezde, koji su obeleženi rubinima.

Zamenica ordena izrađena je od crvene rebraste svile, širine 36mm, sa utkanim zlatnim ivicama, širokim po 2mm. Na sredini zamenice nalazi se minijaturni znak ordena, prečnika 10mm izrađen od zlata.

Orden slobode nosi se na levoj strani grudi.

Nosioci ovog odlikovanja

SFRJ
Josip Broz Tito, odlikovan 28. novembra 1947. godine.
Ivan Gošnjak, odlikovan 1951. godine.
Peko Dapčević, odlikovan 1951. godine.
Kosta Nađ, odlikovan 1973. godine.
Koča Popović, odlikovan 1973. godine.

SSSR
Georgij Žukov, odlikovan 1956. godine.
Leonid Brežnjev, odlikovan 1976. godine.

SRJ
Dragoljub Ojdanić, odlikovan 16. juna 1999. godine.
Nebojša Pavković, odlikovan 16. juna 1999. godine.

Slični članci