петак, 12. април 2024. - 19:07

Rimski žrtvenik nađen na lokalitetu Maryport

Kompletan rimski žrtvenik , prvi koji je otkriven posle 1870. godine, pronađen je u Camp Farm na Maryportu u Engleskoj.

Rimski žrtvenik iz Maryporta
Rimski žrtvenik iz Maryporta

Žrtvenik, koji je otkrio volonter John Murray, ležao je zakopan 1.600 godina.

Tony Wilmott, direktor lokaliteta Maryport, rekao je da je to najuzbudljiviji pronalazak koji je otkrio za 42 godina rada kao arheolog i 25 godina rada na Hadrijanovom zidu.

Uzbuđenje je krenulo ubrzo, dok je gospodin Murray, 68, koji je takođe pronašao ostavu rimskog novca pre par godina, radio na jami koja je iskopana još u Viktorijansko vreme.

Izjavio je: „Bilo je puno kamenja okolo i primetio sam komad sa linijom na njemu. Mislio sam da to može biti deo nečega“.

Ljudi su radili ceo dan kako bi izvadili žrtvenik a zatim ga odneli u obližnji rimski muzej Senhouse.

Otkriveni žrtvenik pripadao je bogu Jupiteru i upisano je ime Attius Tutor iz Prve Baetasianove Kohorte, iz Holandskih nizija. Ova rimska kohorta kretala se sa ovog mesta ka Kentu i verovatno je bila stručna u priobalnoj obrani.

Ovo je četvrti Attius Tutorov žrtvenik koji je pronađen, a ostala tri su sastavni deo Senhouse zbirke koja je iskopana 1870.

U muzeju postoje još druge dve zbirke od četiri žrtvenika od istih ljudi – jedan za Marcus Maenius Agrippa i jedan za Gaius Caballius Priscus.

Slični članci