понедељак, 20. мај 2024. - 04:16

Syscal Kid

Syscal Kid
Syscal Kid

Za arheologiju i inženjerske programe:

– Kompaktan, ali moćan
– Automatski raspon
– Direktno očitavanje otpornosti
– Ugrađeni čitač podataka
– Dokazan na terenu

IRIS Instruments sa zadovoljstvom predstavljaju svoj novi rezistivi metar Syscal Kid, vrlo kompaktan uređaj posebno dizajniran za plitka električna ispitivanja. Syscal Kid nudi dobro poznatu pouzdanost i tačnost merenja kao kod svih proizvoda Syscal rezisitiv metra.

Jednostavan za upotrebu, automatski, dokazan na terenu, Syscal Kid je idealan za arheološko, geološko mapiranje i za programe u građevinarstvu.

Syscal Kid – glavne prednosti

Atraktivni izlazni parametri:
– 200 V maksimalni napon.
– 25 W maksimalna snaga.
– 500 mA maksimalna struja.
– Automatsko utvrđivanje izlaznog napona u odnosu na stepen izmerenog signala
– Interna memorija do 2000 punog čitanja linija.
– Tačnost otpornosti: 1%.
– Kontrola kvalitete merenja kroz standardno odstupanje i broj polica.
– Prikaz merenog napona, jačine struje, vidljivog otpora i samo potencijal.
– Serijski link za prenos na kompjuter.

Primena plitkih otpora:
– arheološka istraživanja
– Niskogradnja
– Geološka mapiranja

Tehničke specifikacije

Opšte specifikacije – LCD ekran: 4 linije sa 20 karaktera
– Tastatura: 6 funkcijskih tastera
– Radna temperatura: -10 to +50 °C
– Interna dopunjiva baterija: 12V, 6.5 Ah
– Nezavisnost: 1000 običnih očitavanja
– Interna memorija sa 1800 očitavanja sa svim podacima: samo-mogućnost, napon, struja, otpornost
– Dimenzije: 23 x 18 x 17 cm
– Težina: 4.1 kg
Odašiljač – Automatsko podešavanje struje
– Izlazni napon: do 200 V
– Izlazna struja: do 500 mA
– Izlazna snaga: do 25 W
– Mogućnost priključenja eksterne baterije od 12V
– Vreme ciklusa: 0.5, 1 ili 2 s
Prijemnik – Proračun otpora
– Automatski raspon
– SP kompenzacija uključujući pravolinijsko krivudanje
– Digitalne postavke za smanjenje buke
– Ulazni napon: zaštita do 200 V, u rasponu – 2.5 V to +2.5 V
– Ulazni otpor: 22 Mohms
– Opseg otpornosti: 0.001 do 100,000 ohm.m
– Preciznost otpornosti: 1 % standardni

Slični članci