петак, 8. децембар 2023. - 21:00

Uvod u Numizmatiku

Numizmatika
Numizmatika

Numizmatika (grč. νόμισμα, lat. numisma, kovani novac) pomoćna istorijska i arheološka disciplina koja proučava nastanak, izradu, razvoj i upotrebu kovanog → novca (monete) kao i njegovo istorijsko (političko, epigrafičko, hronološko, heraldičko) državnopravno značenje, istorijske umetničke karakteristike, ekonomsku vrednost i kupovnu moć kao pravo i zakonske odredbe vezane uz kovanje novca kao i jezik korišćen na njemu (lingvistika).

Osim kovanog novca pod numizmatiku se ubrajaju različite medalje, odlikovanja, plakete, značke, žetoni, papirni novac i slični predmeti.

Numizmatika se deli se na tehničku (sve u vezi sa zakonskim odredbama o kovanju-izradi novca, vrednosti itd.) i primenjenu (kao izvor za istopiju i dr.).

Po razdobljima numizmatika se deli na: antičku, srednjovekovnu, novovekovnu i modernu.

Numizmatika ima i značenje sakupljanja numizmatičke građe bez njene interpretacije (amaterska numizmatika.).

Po podatcima još iz antičkih vremena u kojima se beleže pojedinci kao vlasnici medalja i kovanica, svoje začetke numizmatika ima tek u XIV. veku kad N. Oresmius objavljuje Raspravu o nastanku, prirodi, pravu i menjanju kovanog novaca. U istom veku kao prvi pravi kolekcionari zabeleženi su Oliviero Forza i Francesco Petrarca, a krajem XV. veka Angelus Politianus otvara jednu od najstarijih numizmatičkih radnji. Međutim, numizmatika kao znanje utemeljuje se tek u XVIII. veku. → J. H. Eckhel objavljivanjem dela Nauka o starom novcu. Dolazi do razvoja numizmatike kao discipline pa se pojavljuju brojni sakupljači i obrađivači numizmatičke građe kao i mnogi amateri. Objavljuju se stručni časopisi: Numismatic Chronicle (London), Revue numismatique (Pariz), Zeitschrift für Numismatik (Berlin), Numismatische Zeitschrift (Beč), Rivista italiana di numismatica (Milano) i drugi, pa osnivaju brojna numizmatička društva. Prvi je bilo Numismatic Society of London (nastao 1836, danas Royal Numismatic Society). Najznačajnije numizmatičke zbirke nalaze se u muzejima Londona, Oxforda, Cambridgea, Glasgowa, Pariza, Berlina, Beča, Budimpešte, Münchena i New Yorka.

Slični članci