петак, 12. април 2024. - 20:42

Onagrinum

Onagrinum (lat. Castellum Onagrinum) je bio rimski kastel koji se nalazio na levoj obali Dunava, na mestu današnjeg naselja Begeč (opština Novi Sad). Lokalitet spada u spomenika kulture od velikog značaja i upisan je u centralni registar 1995. godine.

Prva arheološka iskopavanja lokaliteta započela su 1902. godine, ali su tek tokom iskopavanja 1967. i 1974. i 1975. godine otkriveni ostaci tvrđave, delovi južnog bedema, kule i pristaništa, koji se datuju u kraj 3. veka. Smatra se da je kastel bio deo utvrđenog kontralimesa i nalazio se nasuprot antičkom naselju lat. Bononia (danas Banoštor). Na južnoj strani nalazišta otkrivena je srednjovekovna nekropola i grobovi iz doba seobe naroda, a na pretpostavljenom severnom bedemu sarmatska nekropola.

Zaštitni radovi na lokalitetu urađeni su 1965. godine, kada je postavljen zaštitni bedem od poplava.

Na preostaloj površini na osnovu konfiguracije terena mogu se uočiti tragovi bedema i drugih građevina u okviru utvrđenja.

Slični članci